03. 09. 2017.

Radionica za LAG-ove u Donjoj Stubici

Članovi LAG-ova iz cijele HrvatskeČlanovi LAG-ova iz cijele HrvatskeU razdoblju od 31. 8. do 2. 9. 2017. godine u Donjoj Stubici, u Hotelu Terme Jezerčica, a u organizaciji LEADER-mreže Hrvatske te u suradnji s LAG-om "Zeleni bregi" iz Zlatar Bistrice, Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) i Ministarstvom poljoprivrede, održana je radionica na temu: "Izmjene LRS, Plan provedbe i priprema usklađenja i metodologije provedbe decentraliziranog odlučivanja o dodjeli javnih sredstava temeljem odredbi nadređenih uredbi EU te novog Pravilnika za provedbu Mjere 19, podmjera 19.2. – 19.4. – postupci i metode".

PRVI DAN (četvrtak, 31. VIII.)
Radionica je započela u poslijepodnevnim satima u petak, 31. 8. 2017. godine, kad su predstavnici LEADER-mreže Hrvatske upoznali sudionike s procesom pripreme i provedbe usklađenja lokalne razvojne strategije (LRS), izradom Plana provedbe LRS na temelju načela LEADER-CLLD u okviru novih odredbi Pravilnika za provedbu Mjere 19, podmjera 19.2. – 19.4.

Usklađivanje LRS
Na početku predavanja gospođa Bojana Markotić-Krstinić upozorila je sve sudionike na obvezu svih LAG-ova za usklađenjem svojih LRS, sukladno novom Pravilniku za provedbu Mjere 19, podmjera 19.2. – 19.4. LAG-ovi trebaju paziti da ne padnu u zamku. Kod usklađenja je bitno paziti da APPRRR, zbog suštinskih sadržajnih promjena, to ne tretira kao izmjenu LRS, što može biti zamka iz koje će se LAG teško izvući. Usklađenje nije izmjena LRS. Novim Pravilnikom definirano je kako LAG-ovi mogu izmijeniti svoju LRS ukupno tri puta u programskom razdoblju 2014.–2020. godine. Usklađivanje nije izmjena LRS i definirano je u novom Pravilniku u okviru članka 15, gdje se izričito navodi što se podrazumijeva pod pojmom usklađenje, a što pod pojmom izmjena LRS.

Sudionici radionice u Hotelu Terme JezerčicaSudionici radionice u Hotelu Terme JezerčicaPredavanja o bitnim stvarima za rad LAG-ovaPredavanja o bitnim stvarima za rad LAG-ovaLAG-ovi postaju važan faktor lokalnog razvojaLAG-ovi postaju važan faktor lokalnog razvojaŽarko Miholić, predsjednik LAG-a 'Zeleni bregi' i načelnik Općine Zlatar BistricaŽarko Miholić, predsjednik LAG-a 'Zeleni bregi' i načelnik Općine Zlatar BistricaIvo Dolić, APPRRRIvo Dolić, APPRRRPredstavnici LAG-a Baranja: Stanko i Lidija Dabić i Bogdanka Ćudić VilićPredstavnici LAG-a Baranja: Stanko i Lidija Dabić i Bogdanka Ćudić VilićLAG-ovi koji ne usklade svoju LRS s odredbama novog Pravilnika neće moći početi s njezinom provedbom i koristiti sredstva iz Podmjere 19.2. Ukoliko APPRRR ocijeni da je LAG svoju strategiju mijenjao u bitnim elementima, to će se tretirati kao izmjena LRS i Ministarstvo poljoprivrede će sazvati ocjenjivačku komisiju koja će ponovno pregledati LRS i donijeti novu ocjenu LRS. To je procedura koja traje puno duže od procesa usklađivanja.

Za LAG-ove je u ovom trenutku najvažnije da usklade svoju LRS na razini financijske alokacije, sukladno potpisanom ugovoru s APPRRR-om za provedbu LRS-a. Pri tome je propisana metodologija koje se LAG-ovi trebaju nužno pridržavati. Za LAG-ove koji su ugovorom s APPRRR-om dobili više sredstava nego što je bilo planirano u LRS, to ne bi trebao biti veći problem. Metodologija usklađivanja LRS naglašava kako se ne smije smanjivati relativna alokacija unutar pojedinih ciljeva i mjera na razini ukupne LRS.

LAG-ovi koji su dobili više sredstava
LAG-ovi koji su ostvarili više sredstava u LRS nego što su planirali, a među takve pripada i LAG Baranja, trebaju jednostavno vidjeti koliko je to povećanje u relativnom dijelu (postotku) više za svaki tip operacije unutar LRS i povećati svoje iznose po svim tipovima operacije za navedeni relativni dio. Problem će se javiti kod tipova operacija s fiksnih iznosom potpore, kao što je Podmjera 6.3, tip operacije 6.3.1. – "Potpora malim gospodarstvima", gdje je Pravilnikom propisan fiksni iznos potpore od 15.000,00 eura. Kod takvih tipova operacija u LRS gdje je definiran fiksni iznos potpore pojavit će se višak sredstva, koje je jednostavno potrebno prebaciti na neki drugi tip operacije i uskladiti ukupni iznos odobrenih sredstava iz ugovora o provedbi LRS, koji su LAG-ovi potpisali s APPRRR-om.

Za LAG-ove je bitno, da nakon što od APPRRR-a prime na potpis Sporazum o međusobnoj suradnji i prijenosu ovlasti, usklade ukupne financijske okvire po pojedinim mjerama po godinama plana objave natječaja.

LAG-ovi će moći objaviti svoje natječaje tek nakon što se u APPRRR dostavi usklađeni financijski plan po godinama provedbe LRS. Usklađenjem se ne smiju mijenjati naslovi, paragrafi, rečenice, indikatori i drugi sadržaji kojima bi se promijenio suštinski sadržaj LRS jer će se to tretirati kao izmjena LRS. APPRRR je pripremio obrazac usklađenja / izmjene LRS, koji će svaki LAG popuniti i dostaviti kroz Agronet-sustav. U obrazac usklađenja / izmjene LRS treba navesti i ukratko objasniti što se mijenja u LRS i na kojoj stranici. Nakon učitavanja obrasca usklađenja / izmjene, kroz Agronet dostavlja se pročišćena finalna verzija LRS s učinjenim promjenama, koju će APPRRR usporediti s obrascem usklađenja / izmjene. Za LAG-ove je bitno da promjene koje navedu u obrascu za usklađenje promijene i u dodacima LRS koji su sastavni dio lokalne strategije jer se naknadno može pojaviti problem kod revizije koju će provoditi Europska komisija (EK). Postupak usklađenja i finalni obrazac usklađene LRS treba odobriti tijelo LAG-a koje je odobrilo prethodnu verziju, a potpisati ga treba odgovorna osoba LAG-a. Odgovorne osobe u LAG-ovima trebaju potpisati i Izjavu o vjerodostojnosti podataka u LRS, tj. da su podaci točni, provjerljivi i istiniti.

LAG-ovi koji su dobili manje sredstava
Postupak usklađenja bit će nešto složeniji kod LAG-ova koji su dobili manje sredstava nego što su planirali u LRS. Ti LAG-ovi trebaju obaviti relativno (postotno) smanjenje iznosa kod svih tipova operacija. Kod tipova operacija s fiksnim iznosom potpore javit će se manjak sredstava s obzirom na planirani broj projekata. Zbog toga će ti LAG-ovi trebati smanjiti planirani broj projekata u ovim tipovima operacija. S manjim iznosom sredstava u ovim tipovima operacija neće se moći provesti planirani broj projekata, čime se izravno utječe na indikatore. Usklađenjem je izričito zabranjeno smanjenje bilo kojeg indikatora. Ti LAG-ovi korigirat će sredstva na tipovima s fiksnim iznosom potpore na niži ostvarivi rezultat i smanjit će broj projekata u tom tipu operacije, ali za sada neće dirati indikatore. Zbog smanjenog broja projekata pojavit će se višak sredstava u tim tipovima operacija, koja će se prebaciti na jednu od tipova operacija kod kojih nisu fiksni iznosi potpore.

Potrebno je voditi računa da se usklađenjem minimalno utječe na promjene LRS i kako je najvažnije u ovom koraku uskladiti ukupni iznos sredstava u LRS s iznosom iz zaključenog ugovora s APPRRR-om. Gospođa Bojana Markotić-Krstinić upozorila je na činjenicu da LAG-ovi nemaju isti primijenjeni tečaj konverzije i zato treba provjeriti po kojem tečaju je APPRRR preračunao iznos eura u kune u LRS. Upravo taj tečaj LAG treba primijeniti kod relativnog povećanja ili smanjenja iznosa pri usklađivanju LRS.

Nakon toga je gospođa Marija Kuljević na praktičnom primjeru svog LAG-a Mareta (Preko, otok Ugljan), korištenjem excel-tablica, pokazala i objasnila što i kako treba učiniti tijekom provedbe procedure usklađenja LRS. U diskusiji koja se razvila vezano uz provedbu procesa usklađenja LRS sudjelovali su predstavnici različitih LAG-ova s obzirom na raznolikost područja i lokalnih strategija.

Međuevaluacija LRS i Revizija EK
Gospođa Markotić-Krstinić istaknula je kako se u procesu usklađenja mogu mijenjati samo podaci na horizontalnoj osi, odnosno po vremenu provedbe. Ono što je bitno jest činjenica da će 31. 12. 2018. godine Europska komisija provesti međuevaluaciju LRS. LAG-ovi o tome trebaju voditi računa kako bi u objavljenim natječajima za 2018. godine planirali mjere kojima će se do kraja 2018. godine ugovoriti znatno više od 20 posto odobrenih sredstava iz LRS. Po količini ugovorenih sredstava iz LRS do 31. 12. 2018. godine vrednovat će se uspješnost LAG-ova i RH će na temelju tih podataka od EK moći zatražiti i dodatna sredstava za LAG-ove.

Prema dostupnim informacijama, APPRRR će pripremiti dokumentaciju za raspisivanje natječaja za tip operacije 6.3.1. i tip operacije 7.4.1. u 2018. godini. LAG-ovi trebaju provjeriti koliko je u tim tipovima operacije predviđeno sredstava kako to ne bi bilo ispod 20 posto LRS jer bi se tada pojavili ozbiljni problemi. Ukoliko je u navedena dva tipa operacija planirano manje od 20 posto ukupnih sredstava iz LRS, treba raspisati još koji natječaj za neki drugi tip operacije iz LRS. Prijedlog je da se u 2018. godini raspiše cijeli iznos alokacije sredstava iz LRS za tip operacije 6.3.1. i tip operacije 7.4.1.

Na dan 31. 12. 2018. godine EK će nadzirati ukupni iznos odobrenih projekata od strane APPRRR-a. O tome treba voditi računa jer to praktično znači da LAG-ovi svoje natječaje za tip operacije 6.3.1. i 7.4.1. trebaju zatvoriti i završiti najkasnije do 30. 6. 2018. godine. Nakon završetka natječaja na LAG-razini, slijede procedure administrativne obrade, ocjene i odabira projekata po pojedinom natječaju u LAG-u, koje uključuju i žalbeni postupak. Treba računati da se cijela dokumentacija iz provedenog natječaja na LAG-razini dostavlja na provjeru u APPRRR. To sve može trajati do 90 dana dok APPRRR ne odobri projekt i dostavi u LAG odluku o odobrenju sredstava.

Prema dostupnim podacima svi LAG-ovi će trebati pokrenuti najmanje jednu izmjenu LRS u programskom razdoblju. O tome treba voditi računa s obzirom na kompliciranu proceduru izmjene LRS, koja uključuje i novu ocjenu i procjenu LRS od strane Ocjenjivačke komisije Ministarstva poljoprivrede. Kod nove procjene LRS moguće je da zbog promjene indikatora i ukupne ocjene LRS dođe do manjeg broja bodova i smanjenja ukupnog iznosa sredstava. LAG-ovi o tome trebaju veoma voditi računa kako se ne bi našli u problemima.

Preporuka je da se za 2020. godinu ne planira objava većeg broja natječaja. Natječaji u 2020. godine trebaju biti završeni do polovine godine jer od 31. 12. 2020. godine APPRRR više neće moći odobriti projekte na razini LAG-a. Iza 31. 12. 2020. godine LAG-ovi će moći samo provoditi ugovorene projekte u iduće tri godine. Zato se predlaže da se krajem 2018. ili početkom 2019. godine pristupi izmjeni LRS kako bi se do kraja 2019. godine objavila većina natječaja iz LRS.

Prilikom usklađenja bitno je provjeriti jesu li procedure za odabir projekata usklađene s novim Pravilnikom za provedbu LRS te napraviti potrebne promjene. Ono što se nikako ne smije dirati i mijenjati je naziv cilja, opis cilja, opis prihvatljivih korisnika, prihvatljivi troškovi, opći i ostali uvjeti za pojedini tip operacija, raspon i intenzitet potpore za pojedini tip operacije. Promijeniti i uskladiti mogu se samo uvjeti prihvatljivosti ukoliko je to promijenjeno u novim pravilnicima za pojedini tip operacije.

LAG-ovi kao korisnici europskih fondova
Gospođa Markotić-Krstinić upozorila je na to kako Revizija EK gleda na LAG-ove kao korisnike europskih fondova. Zato je za EK bitno i ona nadzire odvija li se poslovanje LAG-ova sukladno članku 32. Uredbe EK broj 1303/2013 (Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) jer je to njima najvažnije.

Preporuka je da se provjeri sastav upravnih odbora, u kojem ne smiju biti predstavnici tijela s javnim ovlastima, kao što su centar za kulturu, centar za socijalnu skrb, dječji vrtić, vatrogasna zajednica, turistička zajednica i slično, što se može provjeriti na popisu kod Vladinog povjerenika za informiranje jer će u tom slučaju Revizija EK poništiti natječaj i sve odluke na tom natječaju, što može izazvati ozbiljan problem.

Preporuka je da se u izmjenama LRS smanji broj projekata suradnje na jedan projekt te da se napravi projekt suradnje između LAG-ova unutar RH kako bi se pravilno provela LRS i smanjile moguće komplikacije. Treba izbjegavati projekte suradnje s vanjskim LAG-ovima jer se prilično kasni i ti projekti neće se moći kvalitetno odraditi.

DRUGI DAN (petak, 1. IX.)
Na početku drugog dana rada prisutne je pozdravila Bojana Markotić-Krstinić ispred LEADER-mreže Hrvatske te predstavila Ivu Dolića i Anu Jurković iz APPRRR-a, koji su bili glavni predavači na radionici. Prisutnima su se obratili i Nikola Gospočić, gradonačelnik Grada Donje Stubice, i Žarko Miholić, predsjednik LAG-a "Zeleni bregi" i načelnik Općine Zlatar Bistrica.

Promjene statuta
U uvodu u temu "Promjene statuta – sukladnost s odredbama uredbi 1303/2013 i 240/12" gospođa Markotić-Krstinić naglasila je značaj uredbi EK 1303/2013 i 240/12, koje su temeljne uredbe za rad LAG-ova. Naglasila je kako, sukladno navedenim uredbama, LAG-ovi trebaju mijenjati svoje statute i u njih jasno unijeti uloge i zadaće. Iskustva pokazuju kako može biti problema, osobito u projektima suradnje i projektima INTERREG-a, ukoliko u statutu nisu navedene sve djelatnosti koje se provode u projektima. Za rad LAG-ova nije dovoljno zadovoljiti samo uvjete iz Zakona o udrugama i polako sazrijeva svijest kako LAG-ovi nisu obične udruge. LEADER-mreža Hrvatske izradit će ogledni primjerak promjena statuta i dostaviti LAG-ovima, a LAG-ovi će sami odlučiti hoće li mijenjati svoj statut ili neće.

Na LRS treba gledati kao na projekt koji LAG treba provesti. Zato u uvodu statuta svakako treba navesti da LAG koristiti sredstva ESI-fondova. U popisu djelatnosti potrebno je navesti sve djelatnosti koje su vezane uz provedbu LRS, kao što su edukacija, pomoć, stručna savjetovanja, ocjenjivanje projekata, nadzor i slično. Kod skupštine bi trebalo navesti sve poslove koje ona obavlja vezano uz provedbu LRS, kao npr. biranje i razrješavanje redovnih i zamjenskih članova UO; biranje i razrješavanje redovnih i zamjenskih članova odbora za prigovore u sastavu decentralizirane raspodjele javnih sredstava kojima upravlja udruga; biranje i razrješavanje redovnih i zamjenskih članova stručnih tijela (npr. ocjenjivačkog odbora) za vrednovanje projektnih prijedloga u sustavu decentralizirane raspodjele financijskih sredstava.

Preporuka je upravni odbor, a ne skupština, bira ocjenjivački odbor. Kod određivanja zamjenskih članova preporuka je da se ne navodi kako je zamjenski član zamjena za određenu osobu, nego da se navede kako je on zamjenski član iz javnog, civilnog ili gospodarskog sektora.

Što se tiče predsjednika LAG-a, kod onih LAG-ova kod kojih u statutu piše da je predsjednik LAG-a ujedno i predsjednik UO, preporuka je da se to promijeni jer bi se predsjednik LAG-a, ukoliko dolazi iz javnog ili civilnog sektora, mogao naći u sukobu interesa, koji po funkciji ne može izbjeći.

Ukoliko se LAG odluči da mu nadzorni odbor rješava prigovore umjesto skupštine, to treba jasno navesti u statutu. Isto tako u statutu je obvezno navesti dijelove vezane uz sukob interesa u smislu "u slučaju da su interesi člana LAG-a u suprotnosti s interesom LAG-a, takav član je obvezan prijaviti sukob interesa te prijaviti sve moguće potencijalne sukobe interesa".

Obrazac za prijavu usklađenja / izmjene LRS
Nakon kratke pauze počela je obrada teme "Obrazac za prijavu usklađenja / izmjene LRS i plan provedbe – kako ga popuniti, što uskladiti i kako objasniti promjene u LRS". Obradu je vodio Ivo Dolić iz APPRRR-a. Odmah na početku on je istaknuo kako je APPRRR proveo organizacijsku promjenu i osnovao sektor za provedbu LEADER-CLLD-a, koji će se baviti isključivo lokalnim razvojem pod vodstvom zajednice. Nakon toga je prisutnima rekao kako će APPRRR, nakon završetka e-savjetovanja, zajedno s novim pravilnikom objaviti i sve pripadajuće prateće obrasce potrebne za usklađenje ili izmjenu LRS. APPRRR priprema Sporazum o suradnji i prijenosu dijela ovlasti na LAG-ove, koji će se za dva tjedna dostaviti na javnu raspravu putem e-savjetovanja i nakon toga će Sporazum biti dostavljen LAG-ovima na potpisivanje.

U ovom trenutku za LAG-ove je najvažnija zadaća uskladiti financijske iznose u LRS i u obrascu koji će objaviti APPRRR za svaki tip operacije za koji se mijenja relativni iznos alokacije staviti oznaku NE ili DA. Tamo gdje se relativni (postotni) iznos u strukturi ne mijenja, bez obzira što se mijenja apsolutni iznos, stavlja se oznaka NE. Svugdje gdje se postavi oznaka DA ukratko treba objasniti u odgovarajućem stupcu razlog promjene. U stupce gdje se navodi promjena apsolutnog iznosa za svaki tip operacije treba navesti planirani iznos iz LRS i ugovoreni, novi iznos u LRS te relativni iznos promjene.

Bitno je da se ne smije smanjiti relativni iznos za pojedini tip operacije, osim ako je ugovoren manji iznos u odnosu na planirani, gdje će doći do smanjenja relativnog iznosa na tipovima operacija s fiksnim iznosima potpore. Bitno je također prvo srediti i uskladiti financijski okvir između planiranog iznosa u LRS i iznosa iz ugovora. Ukoliko se mijenja akcijski plan, treba samo ukratko navesti što se mijenja. Putem Agronet-sustava u APPRRR treba dostaviti Obrazac za prijavu usklađenja / izmjene zajedno s ispravljenom finalnom verzijom LRS u word-formatu.

Kod promjene i usklađivanja uvjeta prihvatljivosti za tip operacije 4.1.1. i 4.2.1. treba navesti da se radi o usklađivanju s nacionalnim pravilnikom za podmjere 4.1. i 4.2. U sam obrazac se kao razlog usklađivanja može staviti 2 ili više x-ova zbog različitih osnova, ali je najvažnije da kod odgovora "Izmjena LRS" mora stajati NE jer u suprotnom slijedi pokretanje procedure izmjene LRS kada se LRS predaje Ocjenjivačkoj komisiji na novo ocjenjivanje.

Objašnjeno je što znači razlog promjena LRS zbog promjene nacionalnog pravilnika koji pokriva promjenu zakonskih okvira (npr. Zakon o poljoprivredi) ili određenih uredbi EU. Promjene zbog podzakonskih akata pokrivaju pravilnike vezane uz provedbu pojedinih podmjera. Svugdje gdje je došlo do promjene pravilnika vezano uz uvjete prihvatljivosti korisnika u Obrazac za prijavu usklađenja / izmjene LRS treba unijeti potrebna usklađenja sukladno novim pravilnicima.

LAG-natječaji
Vezano uz smjernice za provedbu LAG-natječaja, gospodin Dolić je naglasio kako će LAG-ovi imati ulogu mini-APPRRR-a. Smjernice će u stvari biti vodič koji će APPRRR dostaviti LAG-ovima za provedbu natječaja, u kojem će biti primjeri objave natječaja za LAG-ove s procedurama kako bi se LAG-ovima olakšao posao. APPRRR će uz prijedlog natječaja LAG-ovima dostaviti i potrebne prijedloge:

 1. procedura
 2. kontrolnih listi
 3. svih potrebnih obrazaca za natječaj

Sam proces provedbe LAG-natječaja odvijat će se u osam faza:

 1. priprema i objava natječaja
 2. podnošenje, zaprimanje i otvaranje prijava
 3. izrada evidencije o zaprimljenim projektima – inicijalna lista
 4. administrativna kontrola projekata
 5. postupak procjene
 6. donošenje odluke
 7. rangiranje projekata
 8. postupak prigovora

1. Priprema i objava natječaja
UO LAG-a mora donijeti odluku o pokretanju procedure pripremnih aktivnosti za provedbu LAG-natječaja. Zaposlenici LAG-a pripremaju tekst LAG-natječaja uz stručnu pomoć APPRRR-a, a natječaj mora sadržavati minimalno sve odrednice iz članka 38. novog Pravilnika. Uz tekst natječaja objavljuju se svi potrebni obrasci za prijavu projekta, upute, vodič i slični dokumenti.

Preporučuje se da se ostavi određeno razdoblje (do 14 dana) prije nego što se omogući postupak podnošenja prijave na LAG-natječaj. LAG-natječaj mora biti otvoren minimalno 30 dana. Sam tekst natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, europskih i strukturnih fondova i Programa ruralnog razvoja te na web-stranici LAG-a. Preporučuje se objava samo informacije o objavi natječaja u lokalnim novinama, na lokalnoj radiostanici i u drugim lokalnim izvorima informiranja.

Uvjeti natječaja mogu se mijenjati do početka podnošenja prijava na natječaj. U razdoblju od objave natječaja do podnošenja prijave na natječaj mogu se organizirati animacijske aktivnosti kao što su edukacije, treninzi i savjetovanje, ali LAG nikako ne smije pisati projekte za potencijalne korisnike, što je strogo zabranjeno i kažnjivo.

2. Podnošenje, zaprimanje i otvaranje prijava

Kod podnošenja prijave preporučuje se mogućnost podnošenja isključivo putem pošte, uz izbjegavanje mogućnosti osobne dostave u ured jer to uvijek može izazvati problem i različite prigovore. U natječaju treba tražiti obvezno numeriranje stranica dokumentacije zbog revizijskog traga. Preporuka je da se nakon zatvaranja natječaja pričeka najmanje tri radna dana zbog primitka svih prijava iz pošte. LAG-administrator će svakoj prijavi dodijeliti ID-broj u obliku dodjele klase i urudžbenog broja spisa, bar-koda, ID-prijave i otvaranja dosjea prijavljenog projekta. LAG-administrator provjerit će je li prijavitelj pravilno numerirao stranice u prijavi. Ukoliko to nije ispravno napravio, LAG-administrator će ispraviti numeriranje stranica precrtavanjem pogrešnog broja, tako da se to vidi, i upisati ispravni broj stranice. Svi dokumenti se trebaju skenirati i skenirani dokumenti se slažu u dosje. LAG treba voditi, organizirati i čuvati dokumentaciju sukladno Uredbi o uredskom poslovanju (NN 7/2009) i drugim internim aktima.

3. Izrada evidencije o zaprimljenim projektima – inicijalna lista

Nakon otvaranja svih prijava izrađuje se evidencija o svim zaprimljenim projektima po redoslijedu zaprimanja i s najmanje sljedećim podacima: redni broj, kod prijave, OIB korisnika, naziv korisnika, zatraženi broj bodova iz prijave, iznos zatražene potpore, kumulativ zatražene potpore, datum i vrijeme dostavljanja prijave.

4. Administrativna kontrola projekata
Nakon sastavljanja liste s evidencijom zaprimljenih prijava kreće se s administrativnom kontrolom projekata unosom podataka iz svake prijave. Unos podataka obavljaju analitičari u LAG-u. Kontrola četiri oka nije obvezna, ali se preporučuje kako bi se maksimalno smanjila mogućnost greške. Tom prigodom vrši se i prva selekcija prijava jer analitičari provjeravaju je li dostavljena sva potrebna dokumentacija, ima li prijavitelj duga prema poreznoj upravi, ima li prijavitelj sjedište na području LAG-a. Voditelj ureda LAG-a ne treba unositi podatke o projektima. Posao voditelja je da vodi brigu i organizira procese edukacije, da osigura jednako postupanje prema prijaviteljima, da daje smjernice svojim zaposlenicima pri administrativnoj obradi.

LAG će sam u svom natječaju propisati hoće li biti dopuštena dopuna dokumentacije ili ne. Ukoliko se dopusti dopuna dokumentacije, na taj se način odugovlači postupak i kažnjavaju oni koji su dostavili potrebnu dokumentaciju odmah. LAG-administratori nikako ne mogu ocjenjivati projekte, odnosno dodjeljivati bodove sukladno kriterijima za odabir projekata iz LRS. Svaki LAG-administrator mora ispunjavati svoje kontrolne liste s jasno izraženim komentarima i zabilješkama. U svakom natječaju trebaju biti jasno navedeni razlozi isključenja (odbijanja) prijave projekta jer se u odlukama o odbijanju moraju pozivati na navedene razloge iz natječaja. Preporuka je da UO donese odluke o isključenju svih odbijenih prijaviteljima i da se završi proces prigovora prije nego što se donese pravomoćna odluka ocjenjivačkog odbora.

5. Postupak procjene
Ocjenjivanje projekata obavlja ocjenjivački odbor.
Ocjenjivački odbor ne raspravlja o isključenim (odbijenim) projektima. Za članove ocjenjivačkog odbora bitno je da nikako ne smiju biti u sukobu interesa. Preporuka je da članovi ocjenjivačkog odbora budu izabrani po javnom pozivu izvan LAG-područja, pri čemu se u javnom pozivu trebaju jasno definirati kriteriji za odabir članova ocjenjivačkog odbora. Članovi ocjenjivačkog odbora moraju imati na raspolaganju svu dokumentaciju i oni sve mogu provjeravati i provjeriti. Kod subjektivnih kriterija ocjenjivanja zbrajat će se ocjene i izračunati prosjek. UO ne može prepravljati rang-listu ocjenjivačkog odbora, ali mogu prihvatiti ili odbiti sam projekt. Ukoliko se neki projekt odbija, moraju biti detaljno navedeni razlozi zašto se to čini. Potrebno je naglasiti da prema pravilnicima APPRRR ne može povećavati broj zatraženih bodova ukoliko prijavitelj ima čak i pravo na veći broj bodova. Kod LAG-natječaja ocjenjivački odbor može povećati broj bodova prijavitelju ukoliko prijavitelj ima pravo na njih, ali se ne smije mijenjati iznos potpore iz prijave.

6. Donošenje odluke, 7. rangiranje projekata i 8. postupak prigovora
Odluku o odabranim projektima donosi UO LAG-a. Kad bude veći broj prijava nego što ima sredstava, LAG izdaje privremenu odluku o rezultatima provedbe projekta. Prijaviteljima se mora osigurati pravo prigovora i žalbe na odluku UO. Kod prigovora je bitno naglasiti da je odluka odbora za prigovore konačna i na nju nema pravo žalbe. Ako se odlukom odbora za prigovore odredi broj bodova, to je konačni broj bodova i UO ne može donijeti odluku o ponovnom odlučivanju o istom predmetu. Kada se riješe sve žalbe, sastavlja se konačna rang-lista projekata i dostavlja u APPRRR na daljnje postupanje. APPRRR će vršiti nadzor svih faza obrade predmeta u LAG-u: od odluke o objavi LAG-natječaja do sastavljanja konačne rang-liste. LAG-natječaji bit će pravno veliki zbog širine obuhvata.

Glasovanje članova UO (1)
Nakon kratke stanke, nastavljen je rad na temu pripreme i provedbe projekata na LAG-razini vezano uz izbjegavanje sukoba interesa. Za LAG je bitno da osigura potpunu transparentnost prilikom odabira projekata sukladno članku 32. Uredbe EK broj 1303/2013 i izbjegne sve potencijalne sukobe interesa. Novi pravilnik za provedbu LRS u članku 31. propisuje kada ne postoji sukob interesa. Članovi UO potpisuju prije sjednice izjavu da nisu u sukobu interesa s nekim od prijavitelja. Ukoliko neki od članova UO jesu potencijalno u sukobu interesa s nekim od prijavitelja, oni to moraju odmah prijaviti i o tome se sastavlja registar prije svake sjednice.

Voditelj LAG-a je obvezan dostaviti sve materijale članovima UO najkasnije dva dana prije glasovanja o projektima. Prije sjednice, članovi UO trebaju dostaviti izjavu da nisu u sukobu interesa ili prijaviti potencijalni sukob interesa. Bitno je osigurati da između Ureda LAG-a i članova UO koji odlučuju o odabiru projekata postoji stalna pisana komunikacija, koja je važna za revizijski trag. Članovi UO moraju pristati na pisani postupak glasovanja na sjednici upravo zbog revizijskog traga. Kod sjednica UO na kojima se odlučuje o odabiru projekata bitno je da postoji kvorum UO.

Pored toga, bitno je osigurati i sektorsku zastupljenost pri odlučivanju i poštovati čl. 32. iz Uredbe EK br. 1303/2013 i čl. 35. novog Pravilnika za provedbu LRS, koji uvjetuje da bilo koja pojedinačna interesna skupina (javni, gospodarski ili civilni sektor) ne posjeduje više od 49 % glasačkih prava prilikom odlučivanja i da od članova UO LAG-a koji su glasovali za projekt najmanje 50 % glasova pripada parterima koji ne pripadaju tijelima javne vlasti.

Članak 35. novog Pravilnika
Gospodin Dolić je istaknuo kako je članak 35. novog Pravilnika u točki 1. neprecizno definiran i potrebno je detaljnije objasniti što on znači, budući da bi se moglo zaključiti kako je potrebno najmanje da 51 posto svih članova UO glasa za projekt, no to nije tako. Riječ je o tome da se na sjednici UO LAG-a na kojoj se odlučuje o odabiru projekata mora osigurati nazočnost natpolovičnog broja članova UO, bez nazočnosti isključenih članova zbog sukoba interesa, i da od toga broja najmanje 51 posto treba biti za projekt.

Gospodin Dolić je to prikazao i na primjeru s 13 članova UO LAG-a. Ukoliko se od 13 članova UO na sjednicu odazove 10 članova (jer trojica nisu došla) te se kod nazočnih utvrdi da su trojica u sukobu interesa, sjednici će prisustvovati 7 članova, što je više od 51 posto i ta sjednica je pravovaljana. Od navedenih 7 članova najmanje 4 člana trebaju biti za projekt da bi on bio prihvaćen, ali pod uvjetom da civilni i gospodarski sektor imaju više od 50 posto glasova, tj. da su od 4 osobe koje su glasale ZA najmanje 2 osobe predstavnici gospodarskog i civilnog sektora. Ukoliko bi od 4 osobe koje su bile za projekt 3 osobe bili predstavnici javnog sektora, ta odluka ne bi bila valjana.

Glasovanje članova UO (2)
Svi članovi UO koji namjeravaju doći na sjednicu trebaju se pismeno izjasniti hoće li doći na sjednici i dostaviti svoju izjavu da nisu u sukobu interesa. Sa sjednice se isključuju članovi koji se izjasne da su u potencijalnom sukobu interesa i to se bilježi u registar sukoba interesa na razini LAG-a. Članovi koji su nazočni na sjednici UO i nisu u sukobu interesa obvezni su glasovati ZA ili PROTIV projekta, odnosno oni ne mogu biti SUZDRŽANI. Svi oni koji nisu došli na sjednicu UO na kojoj se odlučuje o odabiru projekata smatraju se da su glasovali kao SUZDRŽANI. Ukoliko netko od prisutnih članova ne želi glasovati ZA ili PROTIV, nego želi biti suzdržan od glasovanja, vodit će se kao da nije bio prisutan na sjednici UO.

Nakon gornjeg razjašnjenja na radionici je provedena praktična demonstracija različitih opcija i kombinacija za upravne odbore s 15 odnosno 11 članova. Potom se razvila diskusija o tome tko je javni sektor i kakav je status komunalnog poduzeća u 100 % vlasništvu jedinice lokalne samouprave (JLS). Po gospodinu Doliću sve pravne osobe koje su u 100 % vlasništvu JLS javni su sektor.

Na kraju gospodin Dolić je naglasio kako APPRRR čini dodatne napore da LAG-ovima dostavi što više informacija i pomogne da se pravilno provedu natječaji jer je to u interesu LAG-ova, APPRRR-a i Ministarstva poljoprivrede.

Pitanja i odgovori
Poslije ručka članovi LAG-ova mogli su pristupiti postupku popunjavanja obrasca za usklađenje / izmjene LRS i usklađivanje UO s proračunima potrebne strukture za donošenje odluke o odabiru projekata.

Nakon toga je gospođa Bojana Markotić-Krstinić upitala gospodina Dolića kako će se reagirati ukoliko netko od prijavitelja uputi prigovor APPRRR-u na natječaj LAG-a. On je odgovorio kako APPRRR za svaki prigovor mora vršiti detaljnu provjeru i zato je na LAG-ovima da provedba LRS bude maksimalno transparentna kako bi se smanjili prigovori, koji će dodatno usporavati proces odlučivanja.

Gospođa Ana Jurković naglasila je kako će provjera APPRRR-a biti prvenstveno usmjerena na to je li prema podnositelju prigovora primijenjen isti postupak kao prema svim ostalim prijaviteljima i ukoliko se utvrdi da je bilo teških povreda prava, krajnja konzekvenca je poništenje natječaja i svih odluka iz tog natječaja. Gospodin Dolić je naglasio kako će APPRRR kod LAG-natječaja relativno brzo donositi odluke s obzirom da će administrativnu provjeru vršiti zaposlenici LAG-a.

Kod upita koja se mjera najbrže obrađuju u APPRRR-u, gospođa Jurković je rekla da su to operacije 6.1.1., 6.3.1. i 4.1.1. te da je APPRRR svjestan kako će LAG-ovi morati provoditi operaciju 7.4.1. zbog političkih razloga na terenu. APPRRR razmišlja da operacije 6.2.1. i 6.4.1 kanalizira kroz LAG-ove. Promjenom pravilnika za podmjere 3.1. i 3.2. vidljivo je kako se navedene podmjere neće moći provoditi kroz LAG-natječaje, tako da će LAG-ovi planirana sredstva za te podmjere morati preusmjeriti na neke druge operacije kroz izmjenu LRS.

Gospođa Markotić-Krstinić naglasila je kako uloga LAG-ova nije samo da projekti budu odobreni, nego da LAG-ovi imaju obvezu da pomognu, nadziru i prate da se projekti prijavitelja provedu u cijelosti jer od njihove uspješnosti ovisi i uspjeh rada LAG-ova, ali i uspješnost provedbe mjere 19. u RH.

Gospođa Ana Jurković naglasila je kako troškovi izmjene LRS nisu prihvatljiv trošak u podmjeri 19.4., ali jesu u evaluaciji LRS.

Što su to državne potpore?
Upozoreno je kako još uvijek nije riješeno pitanje što su to državne potpore i da LEADER-mreža Hrvatske uporno traži odgovor na to pitanje od Ministarstva financija RH i kako se očekuje organiziranje radionice na kojoj će se s Ministarstvom financija raspraviti što su to javne potpore u javnom sektoru, u gospodarstvu, u poljoprivredi i u ribarstvu i kad će biti objavljen registar malih "de minimis potpora" jer uredi LAG-ova nemaju gdje provjeriti je li netko od prijavitelja koristio potporu male vrijednosti i u kojem iznosu, nego se moraju "u dobroj vjeri" osloniti na izjavu koju potpisuje prijavitelj projekta, a u konačnici ukoliko se utvrdi da je prijavitelj korisnik potpore male vrijednosti LAG gubi 25 posto iznosa manje isplaćenih sredstava zbog male potpore u odnosu na planirana sredstava u podmjeri 19.4.

Gospođa Markotić-Krstinić upozorila je na natječaje za tip operacije 6.3.1. na nacionalnoj razini, gdje je zaprimljeno više od 4 tisuće prijave, a bit će odobreno maksimalno 1.300 projekata. Očekuje se kako bi se razlika od 3 tisuće projekata mogla preliti na LAG-ove, koji moraju obraditi sve zaprimljene predmete, a nemaju kapaciteta za takav rad. Zato treba biti oprezan i eventualno na LAG-natječaj za operaciju 6.3.1. u natječaju staviti dodatne kriterije kako bi se smanjio pritisak na LAG-ove.

Na kraju predstavnicima LAG-ova rečeno je kako će dobiti sve prezentacije te kako će LEADER-mreža Hrvatske LAG-ovima dostaviti nacrt Pravilnika o odabiru projekata, kojega će LAG-ovi prema potrebi preraditi za vlastite interne procedure.

Etična banka
Sudionicima radionice u Donjoj Stubici direktor Zadruge za etično financiranje (ZEF) Goran Jeras predstavio je projekt otvaranja Etične banke u RH, istaknuvši kako je s guvernerom HNB dogovoreno da ZEF kako osnivač buduće Banke preuzme jednu manju hrvatsku banku. Gospodin Jeras je prisutne ukratko upoznao s trenutnim poslovanjem ZEF-a, istaknuvši kako Zadruga ima program odobravanja pozajmica LAG-ovima za provedbu podmjera 19.2. – 19.4. Klijente koji budu odabrani na natječaju LAG-ova za tip operacije 6.3.1. ZEF je spreman, u dogovoru s LAG-ovima, podržati u provedbi njihovih projekata. Na upit mogu li članovi ZEF-a dobiti sredstava za provedbu tipa operacije 6.3.1. na nacionalnoj razini, gospodin Jeras je odgovorio da ZEF trenutno nema liniju praćenja provedbe operacije 6.3.1. na nacionalnoj razini, nego isključivo kroz provedbu podmjere 19.2.

TREĆI DAN (subota, 2. IX.)
U subotu je održana praktična prezentacija primjene selektivnih oblika turizma na području LAG-a "Zeleni bregi", u okviru koje je organiziran terenski obilazak i provedena interaktivna obrada "Održivo korištenje prirodne resursne osnove za jačanje gospodarskog razvoja i zapošljavanja putem implementacije LRS 2014.–2020. godine."

(Napisala: Lidija Dabić)

Pročitano 3002 puta

Javni pozivi OBŽ

Javni pozivi OBŽ

Oznaka vidljivosti Europske unijeOznaka vidljivosti Europske unije

Golden Panonian QualityGolden Panonian Quality

Utjecaj europskog zelenog plana na ruralni prostor HrvatskeUtjecaj europskog zelenog plana na ruralni prostor Hrvatske

Osječka TV o LAG-natječaju

Dnevnik Osječke televizije 10.04.2018.Dnevnik Osječke televizije 10.04.2018.

Europski zeleni plan i ruralna HrvatskaEuropski zeleni plan i ruralna Hrvatska

LAG Baranja brosuraLAG Baranja brosura

Europski zeleni plan-vidljivostEuropski zeleni plan-vidljivost

Leader pristup logo

Image4

Image4

LAG Baranja - StrategijaLAG Baranja - Strategija

hrp banner


www.mps.hr

www.apprrr.hr

www.zef.hr

mvep banner

www.hmrr.hr

duplo

LAG Baranja obavještava sve Baranjce da na internet-portalu www.dravaportal.eu mogu besplatno promovirati svoje proizvode, usluge, gospodarstva i poduzeća, uz punu podršku članova tima LAG-a Baranja te tako unaprijediti svoje poslovanje, povećati vidljivost i poslovne performance.

Za sve informacije vezane za objavu i unos podataka na portal tim LAG-a Baranja stoji na raspolaganju: tel.: 031 / 559-597; email: lag.baranja@gmail.com

eu

Hrvatska-SlovačkaHrvatska-Slovačka

Sedam dana u BaranjiSedam dana u Baranji

Arhiva članaka

« Srpanj 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Tagovi

** Baranja ** Baranjska periodika ** Baranjski bećarac ** Baranjski leksikon ** Dokazana kvaliteta ** Eko eduko park ** Europska Amazona ** Europski zeleni plan ** Golden Panonian Quality ** Intervencijski plan ** LAGovi nas inspiriraju ** LAG vašar ** Naše domaće ** Noć muzeja ** Od tradicije do brenda ** Sajam udruga Baranje ** Turizmom razvijamo područje ** Vinatlon ** Zaželi * Antunovac * Baranja * Baranjska planina * Batina * Baška Voda * Beli Manastir * Belišće * Bilje * Bjelovar * Bolman * BPSelo * Branjina * Branjin Vrh * Dalmacija * Darda * Daruvar * Drava * Draž * Duboševica * Duga Resa * Dunav * Erdut * Ernestinovo *EU Baranja * Europa * Gajić * Gorski kotar * Grabovac * Hrvatska * Ilok * Istra * Jagodnjak * Kamenac * Karanac * Karašica * Kneževi Vinogradi * Kneževo * Konavle * Kopačevo * Kopački rit * Kozarac * Kozjak * Krapina * Kutina * Lovas * Lug * Mađarska * Međimurje * Mohač * Moslavina * Našice * Njemačka * Nova Gradiška * Novi Čeminac * OBŽ * Opatija * Orahovica * Osijek * Otok * Petlovac * Pitomača *Plakati * Podravlje * Popovac * Rumunjska * Sajam udruga Baranje * Slavonija * Slavonski Brod * Slovačka * Slovenija * Sombor * Srbija * Srijem * Sudaraž * Suza * Tikveš * Topolje * Trakošćan * Tuhelj * Tvrđavica * Valpovo * Vardarac * Virovitica * Vukovar * Zagreb * Zemlja * Zlatna Greda * Zmajevac * Zmjevac * Čeminac * Čepin * Đakovo * Šećerana * Šibenik * Šumarina * Županja Advent Agroklub Akcije BaranjaMedija Baranja u medijima Baranjci Baranjska poduzeća Baranjska povijest Baranjska čistoća Baranjske ceste Baranjske znamenitosti Belje Biciklijade Blagdani Civilno društvo Crveni križ Dani Djeca Dokumenti DUPLO Edukacije Ekologija Enigmatika Etnološki centar Euro Europska Unija Festivali Filatelija Fišijade Forumi Fotoalbumi Fotografije Fotovijest Gastronomija GatorFest Glas Slavonije Godišnjak OMH Godišnjice Gospodarstvo Grad Beli Manastir Građanska akcija HMRR Hrana Hrvatski ruralni parlament In memoriam Internet Izložbe Javne tribine Jesen u Baranji Kalendar Knjige Komarci Koncerti Konferencije Koronavirus Kulen Kultura LAG Baranja LAG kod drugih LAG natječaji LAGova izdanja LAGova webstranica LAGovi LAGovi dokumenti LAG područje LAG članovi LEADER Ljudska prava Logo Lokalna razvojna strategija Lokalna samouprava Lovstvo Manifesta Manifestacije Manjine Međunarodna suradnja Mirovna grupa Oaza Mladi Nacionalna zaklada Nacionalne manjine Nagrade Natječaji Nova godina Obavijesti Obrazovanje Okrugli stolovi OPGovi Osijek Osječkobaranjska županija Osobe Otpad Pdf Peticije Pisma preporuke Plakati Poduzetništvo Poljoprivreda Popis stanovništva Potpore Pozivnica Pozivnice Predavanja Prekogranična suradnja Prezentacije Primjeri dobre prakse Priroda Projekti Promocije Pustare Putovanja Pčelarstvo Radio Baranja Radionice Regionalni razvoj Ribarstvo Ribolov Riječi Romi Ruralni razvoj Sajmovi Sastanci Sastavnci Savjet mladih Seminari Socijalno poduzetništvo Sport Statut LAGa Baranja Strategije Stručni skupovi Studijska putovanja Sveti Martin Tečaji Tradicija Treća životna dob Turizam Udruge Udruženje *Baranja Umjetnost Vatrogasci Veći prikaz Video Vinarstvo Vinceška Vinogradarstvo Volontiranje Vrijeme Webstranice Zakoni Zapošljavanje Zaštićeni proizvodi Zdravlje Članci o LAGu Čvarakfest Škole Šumarstvo Žene
Naša web-stranica koristi sljedeći kolačić: cwGeoData. Njega koristimo kako bismo anonimnom analizom vaše aktivnosti dobili informaciju je li vam iskustvo korištenja naše web-stranice pozitivno (ako nije da ga poboljšamo), a sve s ciljem kako biste od nas dobili najbolje moguće informacije.