Lokalne akcijske grupe (LAG) intenzivno rade na izradi lokalnih razvojnih strategija (LRS) za razdoblje 2023–2027. U svrhu što kvalitetnije izrade LAG-intervencija za razdoblje 2023–2027., Ministarstvo poljoprivrede intenzivirat će aktivnosti koje će pridonijeti navedenom procesu te će, između ostalog, organizirati interaktivne događaje u narednom razdoblju za LAG-ove, a na kojima će fokus rasprave biti na LAG-intervencijama, odnosno na razmjenama ideja i prijedloga za LAG-intervencije.

Proces izrade LRS-ova za razdoblje 2023–2027. prilika je svim dionicima u ruralnom prostoru da svojim prijedlozima u izradi LRS doprinosu održivom razvoju svog područja.

U programskom razdoblju 2023–2027. LAG-ovima je na raspolaganju 102.923.223,75 eura za provedbu projekata iz LAG-intervencija, za projekte suradnje, tekuće troškove ureda i djelatnika LAG-a i animaciju LAG-područja/dionika.

(Izvor: ruralnirazvoj.hr)

"Izrada LRS LAG-ova za razdoblje 2023-2027. – Pokazatelji i podaci za praćenje provedbe"

Radionica u Kinodvorani Ministarstva poljoprivrede u ZagrebuRadionica u Kinodvorani Ministarstva poljoprivrede u ZagrebuU srijedu, 28. studenoga 2022. godine, u Kinodvorani Ministarstva poljoprivrede u Zagrebu, održana je radionica za LAG-ove u suorganizaciji Ministarstva poljoprivrede i Nacionalne ruralne mreže te u suradnji s LEADER-mrežom Hrvatske i Hrvatskom mrežom za ruralni razvoj.

Cilj radionice bila je rasprava u vezi elemenata praćenja i evaluacije za razdoblje 2023-2027., intervencijske logike na primjerima specifičnih ciljeva iz Strateškog plana ZPP (*) RH 2023-2027., intervencijske logike i pokazatelja te dodane vrijednost LEADER-a vezanih uz izradu LRS (**) 2023-2027. i podataka za praćenje provedbe LEADER-a, godišnjih izvješća i pokazatelja.

"Stanje provedbe Mjere 19, izrada LRS LAG-ova za razdoblje 2023-2027. i provedba SP ZPP 2023-2027."

Sudionici radionice u TrakošćanuSudionici radionice u TrakošćanuOrganizatori radionice za LAG-ove: Ministarstvo poljoprivrede i Nacionalna ruralna mreža, u suradnji s LEADER-mrežom Hrvatske, Hrvatskom mrežom za ruralni razvoj i Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, održali su trodnevnu radionicu od 8. do 10. studenog 2022. u Hotelu Trakošćan kod domaćina radionice LAG-a Sjeverozapad. Na radionici su bili predstavnici LAG-ova iz svih krajeva Hrvatske pa i LAG-a Baranja iz Belog Manastira (u sastavu: Lidija Dabić, Manuel Mucak i Mirela Brkanić).

Teme radionice bile su:

TrakošćanTrakošćanOkupljanjem predstavnika lokalnih akcijskih grupa u utorak, 8. XI. 2022. godine, u Hotelu Trakošćan, započeo je program trodnevne radionice Ministarstva poljoprivrede za lokalne akcijske grupe, čiji je domaćin Lokalna akcijska grupa Sjeverozapad iz Lepoglave.

Na radionici u Trakošćanu predstavnici lokalnih akcijskih grupa razgovarat će o stanju provedbe Mjere 19, o izradi lokalnih razvojnih strategija LAG-ova za razdoblje 2023-2027. te Strateškom planu Zajedničke poljoprivredne politike 2023-2027.

Organizatori radionice su Ministarstvo poljoprivrede i Nacionalna ruralna mreža, u suradnji s LEADER-mrežom Hrvatske, Hrvatskom mrežom za ruralni razvoj i Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

(Izvor i opširnije: lagsz.hr)

za Lokalnu razvojnu strategiju LAG-a Baranja za programsko razdoblje 2023.–2027.

Lokalna akcijska grupa Baranja provodi proces izrade Lokalne razvojne strategije za novo programsko razdoblje 2023.–2027. U tijeku je provedba radionica za izradu SWOT-analize. Pozivamo Vas da se aktivno uključite u proces izrade LRS i SWOT-analize za područje LAG-a Baranja sukladno sektoru kojem pripadate, a prema rasporedu radionica kojeg dajemo u prilogu.

Agencija za plaćanja (APPRRR) završila je postupak dodjele sredstava iz prijelaznog razdoblja 2021-2022. i s 54 lokalne akcijske grupe (LAG) ugovorila dodatnih 251 milijuna kuna za provedbu lokalnih razvojnih strategija. S time su sredstva iz novog programskog razdoblja 2021-2027. na raspolaganju LAG-ovima za daljnju distribuciji korisnicima u skladu s lokalnom razvojnom strategijom (LRS) svakog pojedinog LAG-a. 

Od ukupno 251 milijun kuna, gotovo 195 milijuna je namijenjeno distribuciji korisnicima putem LAG-natječaja za različite operacije iz Programa ruralnog razvoja, a sve u skladu s LRS. S obzirom na činjenicu da je jedno od temeljnih LEADER-načela pristup "odozdo prema gore" (bottom up), glavni uvjet za prijavu na LAG-natječaj je da korisnik ima sjedište na LAG-području te se projekt mora provoditi na tom području.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Baranja 2014.-2022. - sedma (7) izmjena (prosinac 2021.)

 

 

Prilozi uz LRS LAG-a Baranja 2014.-2022. - sedma izmjena (prosinac 2022.)

 

 

Odluka o sedmoj izmjeni LRS LAG-a Baranja 2014.-2022. (prosinac 2021.)

 

 


Lokalna razvojna strategija LAG-a Baranja 2014.-2022. - šesta (6) izmjena (rujan 2021.)

 

 

Prilozi uz LRS LAG-a Baranja 2014.-2022. - šesta izmjena (rujan 2021.)

 

 

Odluka o šestoj izmjeni LRS LAG-a Baranja 2014.-2022. (rujan 2021.)

 

 


Lokalna razvojna strategija LAG-a Baranja 2014.-2022. - peta izmjena (kolovoz 2021.)

 

 

Prilozi uz LRS LAG-a Baranja 2014.-2022. - peta izmjena (kolovoz 2021.)

 

 

Odluka o petoj izmjeni LRS LAG-a Baranja 2014.-2022. (kolovoz 2021.)

 

 


Lokalna razvojna strategija LAG-a Baranja 2014.-2020.četvrta izmjena (travanj 2021.)

 

 

 Prilozi uz LRS LAG-a Baranja 2014.-2020. - četvrta izmjena (travanj 2021.)

 

 

 Odluka o četvrtoj izmjeni LRS LAG-a Baranja 2014.-2020. (travanj 2021.)

 

 


 Lokalna razvojna strategija LAG-a Baranja 2014.-2020.treća izmjena (prosinac 2020.)

 

 

 Prilozi uz LRS LAG-a Baranja 2014.-2020. - treća izmjena (prosinac 2020.)

 

 

 Odluka o trećoj izmjeni LRS LAG-a Baranja 2014.-2020. (prosinac 2020.)

 

 


 Lokalna razvojna strategija LAG-a Baranja 2014.-2020. -  druga izmjena (prosinac 2019.)

 

 

 Prilozi uz LRS LAG-a Baranja 2014.-2020. - druga izmjena (prosinac 2019.)

 

 

 Odluka o drugoj izmjeni LRS LAG-a Baranja 2014.-2020. (prosinac 2019.)

 

 


Samoevaluacija LRS LAG-a Baranja za razdoblje 2016.-2019. (studeni 2020.)

 

 


 Lokalna razvojna strategija LAG-a Baranja 2014.-2020. - prva izmjena (prosinac 2018.)

 

 

 Prilozi uz LRS LAG-a Baranja 2014.-2020. - prva izmjena (prosinac 2018.)

 

 

 Odluka o prvoj izmjeni LRS LAG-a Baranja 2014.-2020. (prosinac 2018.)

 

 

 

LAG Baranja - usklađena Lokalna razvojna strategija za razdoblje od 2014. do 2020. (prosinac 2017)

 

 

LAG Baranja - usklađena Lokalna razvojna strategija od 2014. do 2020. - Prilozi (prosinac 2017)

 

 

Odluka o usklađenju Lokalne razvojne strategije LAG-a Baranja od 2014. - 2020. (prosinac 2017)

 

 

 

APPRRR: Odluka o odobrenju promjene (23. siječnja 2018)

 

 

 

 LAG Baranja - Lokalna razvojna strategija za razdoblje od 2014. do 2020. (lipanj 2016)

 

 

 LAG Baranja - Lokalna razvojna strategija od 2014. do 2020. - Prilozi (lipanj 2016)

 

 

Odluka o usvajanju Lokalne razvojne strategije LAG-a Baranja od 2014. do 2020. (lipanj 2016)

TO 19.1.1. "Pripremna pomoćTO 19.1.1. "Pripremna pomoćAgencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) objavila je dana 21. rujna 2021. Natječaj za provedbu podmjere 19.1. "Pripremna pomoć" – provedba tipa operacije 19.1.1. "Pripremna pomoć".

Svrha Natječaja je dodjela potpore za izradu lokalnih razvojnih strategija za razdoblje 2023.–2027., a korisnici su odabrani LAG-ovi u programskom razdoblju 2014.–2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava Natječaja je 5.400.000,00 kuna, a detalje se može vidjeti ovdje.

(Izvor i opširnije: ruralnirazvoj.hr)

Popunite upitnik o LAG-u BaranjaPopunite upitnik o LAG-u BaranjaLokalna akcijska grupa Baranja iz Belog Manastira moli građane da ispune donji upitnik, kojim se skupljaju podaci za potrebe rada LAG-a.

Upitnik: LAG Baranja

Procjena dosadašnjeg rada LAG-a Baranja – Evaluacija provedbe Lokalne razvojne strategije LAG-a

Upitnik je sastavljen za potrebe prikupljanja podataka za vrednovanje rada LAG-a i provedbe Lokalne razvojne strategije LAG-a Baranja za razdoblje 2016.–2019. Ispunjavanje upitnika traje pet (5) minuta te je u potpunosti anonimno.

Molimo Vas da pomognete rad LAG-a Baranja kako bismo mogli relevantne podatke s terena objediniti u Evaluacijsko izvješće o provedbi Lokalne razvojne strategije LAG-a u razdoblju do 2019. godine.

Više o LAG-u Baranja možete pronaći na ovoj web-stranici: http://lag-baranja.hr/.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) provela je postupak nagrađivanja temeljem Odluke o primjeni sustava nagrađivanja za naknadnu dodjelu sredstava odabranim LAG-ovima podmjere 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD-strategije", podmjere 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a" i podmjere 19.4. "Tekući troškovi i animacija" unutar mjere 19. "Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Klasa: 910-05/20-01/25; URBROJ: 525-08/0265-20-1) i dodatno ugovorila 33,2 milijuna HRK s 23 LAG-a za provedbu lokalnih razvojnih strategija (LRS).

Među odabranim LAG-ovima, pod rednim brojem 14, nalazi se i LAG Baranja, sa sjedištem u Belom Manastiru.

Golden Panonian QualityGolden Panonian Quality

Utjecaj europskog zelenog plana na ruralni prostor HrvatskeUtjecaj europskog zelenog plana na ruralni prostor Hrvatske

Osječka TV o LAG-natječaju

Dnevnik Osječke televizije 10.04.2018.Dnevnik Osječke televizije 10.04.2018.

Europski zeleni plan i ruralna HrvatskaEuropski zeleni plan i ruralna Hrvatska

LAG Baranja brosuraLAG Baranja brosura

Europski zeleni plan-vidljivostEuropski zeleni plan-vidljivost

Leader pristup logo

Image4

Image4

LAG Baranja - StrategijaLAG Baranja - Strategija

hrp banner


www.mps.hr

www.apprrr.hr

www.zef.hr

mvep banner

www.hmrr.hr

duplo

Dragi posjetitelji naše web stranice,

Želimo vas informirati da na internet portalu www.dravaportal.eu, možete besplatno promovirati svoje proizvode, usluge, gospodarstva i poduzeća, uz punu podršku članova tima našeg LAG-a te tako unaprijediti svoje poslovanje, povećati vidljivost i poslovne performance.

Za sve informacije vezane za objavu i unos podataka na portal, tim našeg LAG-a stoji vam na raspolaganju.

Tel: 031 333-813

email: lag.baranja@gmail.com

eu

Leadar-SlovackiLeadar-Slovacki

SEDAM DANA U BARANJI Kako biti uspješan u ruralnom turizmuSEDAM DANA U BARANJI Kako biti uspješan u ruralnom turizmu

Arhiva članaka

« Siječanj 2023 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Tagovi

** Baranja ** Baranjski leksikon ** Eko eduko park ** Europska Amazona ** Europski zeleni plan ** Golden Panonian Quality ** Intervencijski plan ** LAG vašar ** Naše domaće ** Sajam udruga Baranje ** Turizmom razvijamo područje ** Zaželi * Antunovac * Baranja * Baranjska planina * Batina * Baška Voda * Beli Manastir * Belišće * Bilje * Bolman * BPSelo * Branjina * Branjin Vrh * Dalmacija * Darda * Drava * Draž * Duboševica * Duga Resa * Dunav * Erdut *EU Baranja * Europa * Gajić * Grabovac * Hrvatska * Ilok * Istra * Jagodnjak * Kamenac * Karanac * Karašica * Kneževi Vinogradi * Kneževo * Konavle * Kopačevo * Kopački rit * Kozarac * Kozjak * Krapina * Kutina * Lovas * Lug * Mađarska * Međimurje * Mohač * Moslavina * Našice * Njemačka * Nova Gradiška * Novi Čeminac * OBŽ * Opatija * Orahovica * Osijek * Otok * Petlovac *Plakati * Podravlje * Popovac * Rumunjska * Slavonija * Slavonski Brod * Slovačka * Slovenija * Sombor * Srbija * Srijem * Sudaraž * Suza * Tikveš * Topolje * Trakošćan * Tuhelj * Valpovo * Vardarac * Virovitica * Vukovar * Zagreb * Zemlja * Zlatna Greda * Zmajevac * Zmjevac * Čeminac * Čepin * Đakovo * Šećerana * Šibenik * Šumarina Advent Agroklub Akcije BaranjaMedija Baranja u medijima Baranjci Baranjska poduzeća Baranjska povijest Baranjska čistoća Baranjske ceste Baranjske znamenitosti Belje Biciklijade Blagdani Civilno društvo Crveni križ Dani Djeca Dokumenti DUPLO Edukacije Ekologija Enigmatika Etnološki centar Euro Europska Unija Festivali Filatelija Forumi Fotoalbumi Fotografije Fotovijest Gastronomija GatorFest Glas Slavonije Godišnjice Gospodarstvo Grad Beli Manastir Građanska akcija HMRR Hrana Hrvatski ruralni parlament In memoriam Internet Izložbe Javne tribine Jesen u Baranji Kalendar Knjige Komarci Koncerti Konferencije Koronavirus Kulen Kultura LAG Baranja LAG kod drugih LAG natječaji LAGova izdanja LAGova webstranica LAGovi LAGovi dokumenti LAG područje LEADER Ljudska prava Logo Lokalna razvojna strategija Lokalna samouprava Lovstvo Manifestacije Manjine Međunarodna suradnja Mirovna grupa Oaza Mladi Nacionalna zaklada Nacionalne manjine Nagrade Natječaji Nova godina Obavijesti Obrazovanje Okrugli stolovi OPGovi Osijek Osječkobaranjska županija Osobe Otpad Pdf Peticije Pisma preporuke Plakati Poduzetništvo Poljoprivreda Popis stanovništva Potpore Pozivnica Pozivnice Predavanja Prekogranična suradnja Prezentacije Primjeri dobre prakse Projekti Promocije Pustare Pčelarstvo Radio Baranja Radionice Regionalni razvoj Ribarstvo Riječi Romi Ruralni razvoj Sajmovi Sastanci Savjet mladih Seminari Socijalno poduzetništvo Sport Strategije Stručni skupovi Studijska putovanja Sveti Martin Tečaji Tradicija Treća životna dob Turizam Udruge Udruženje *Baranja Umjetnost Vatrogasci Veći prikaz Video Vinarstvo Vinceška Vinogradarstvo Volontiranje Webstranice Zakoni Zapošljavanje Zaštićeni proizvodi Zdravlje Članci o LAGu Čvarakfest Škole Šumarstvo Žene
Naša web-stranica koristi sljedeći kolačić: cwGeoData. Njega koristimo kako bismo anonimnom analizom vaše aktivnosti dobili informaciju je li vam iskustvo korištenja naše web-stranice pozitivno (ako nije da ga poboljšamo), a sve s ciljem kako biste od nas dobili najbolje moguće informacije.