11. 07. 2022.

Održana radionica za LAG-ove u Kneževim Vinogradima – detaljnije

Radionica je održana...Radionica je održana...Radionica za LAG-ove "Stanje provedbe Mjere 19 i izrada LRS LAG-ova 2023.-2027."

7. srpnja 2022. – četvrtak

Ministarstvo poljoprivrede i Nacionalna ruralna mreža, u suradnji s LEADER mrežom Hrvatske, Hrvatskom mrežom za ruralni razvoj, Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i LAG-om Baranja, u vremenskom periodu od 7. do 8. srpnja 2022. godine, organizirali su radionicu za LAG-ove pod nazivom "Stanje provedbe Mjere 19 i izrada LRS LAG-ova 2023.-2027." Radionica je održana u Baranji, u Svečanoj sali Iris Restorana Panon u Kneževim Vinogradima.

...u Svečanoj sali Iris u Kneževim Vinogradima...u Svečanoj sali Iris u Kneževim VinogradimaCilj radionice je bio rasprava o aktualnim temama koje se tiču svih LAG-ova u Republici Hrvatskoj u vezi provedbe Mjere 19 unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., pripreme za izradu Strateškog plana ZPP RH 2023.-2027., načinu provedbe intervencije LEADER u novom programskom razdoblju kao i izrade uputa za intervencije u LRS LAG-ova za programsko razdoblje 2023.-2027.

Na početku radionice voditeljica Lidija Dabić i predsjednik LAG-a Baranja Ivan Doboš pozdravili su sve prisutne sudionike radionice te im zaželjeli uspješan rad i ugodan boravak u Baranji.

Provedba Mjere 19 LEADER/CLLD

Ivan Ciprijan, predstavnik Ministarstva poljoprivrede predstavio je analizu stanja provedbe Mjere 19 LEADER/CLLD. Naglasio je kako unutar Mjere 19 za razdoblje 2014.-2020. ugovorena sredstva iznose 764.309.510,00 kuna. Do sada je kroz provedbu LRS putem LAG-natječaja, projekte suradnje, pripremnu pomoć u izradi LRS 2014.-2020., tekuće troškove i animaciju isplaćeno 361,6 milijuna kuna (47,3% u odnosu na ukupno ugovorena sredstva unutar Mjere 19).

LAG-ovi u Republici Hrvatskoj su do sada objavili 356 LAG-natječaja u vrijednosti 606,16 milijuna kuna. Od strane LAG-ova odabrano je i proslijeđeno APPRRR-u 2990 projekata u iznosu od 447,2 milijuna kuna, što je 78% u odnosu na alocirana sredstva za provedbu LRS putem LAG-natječaja s uključenim sredstvima za prijelazno razdoblje. Kroz provedbu projekata koji su odabrani na LAG-natječajima do sada je stvoreno ili je u postupku stvaranja 186 radnih mjesta, što je prosječno tri po LAG-u.

U nastavku prezentacije detaljno je iznio i stanje raspisanih LAG-natječaja, odabranih projekata i isplaćenih sredstava po mjerama i tipovima operacija za koje je odrađena aktivacija od strane Agencije za plaćanja.

Izrada Strateškog plana ZPP RH 2023.-2027.

Informacije o provedbi intervencije LEADER u programskom razdoblju 2023.-2027. iznio je Ivan Ciprijan, predstavnik Ministarstva poljoprivrede. Naveo je kako je Intervencija LEADER sastavni dio Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske koji je 31. prosinca 2021. godine poslan u Europsku komisiju na ocjenu. Intervencija uključuje sredstva za provedbu LRS (projekti krajnjih korisnika), tekuće troškove i animaciju te provedbu projekata suradnje.

U nastavku radionice iznio je informacije sa sastanka Europske komisije i Ministarstva poljoprivrede održanog 14. lipnja 2022. godine na temu opažanja u vezi LEADER intervencije.

Najvažniji komentari/prijedlozi Europske komisije sa održanog sastanka su:

 • smanjivanje gornje granice broja stanovnika u LAG-u,
 • povećanje učešća žena u tijelima LAG-a,
 • učešće mladih u tijelima LAG-a,
 • povezanost LAG-intervencija s dodanom vrijednošću LEADER-a,
 • izbjegavanje dupliranja postupaka do konačnog odabira projekata od strane APPRRR,
 • praćenje dodane vrijednosti LEADER-a (izgradnja socijalnog kapitala, poboljšanje lokalnog upravljanja i bolji rezultati projekata LEADER u odnosu na ne-LEADER projekte i dr.

Komentari LMH i HMRR s održanih sastanaka u lipnju s državnim tajnikom Tugomirom Majdakom i ministricom poljoprivrede Marijom Vučković:

 • ograničenje broja područja JLS na min. 5
 • ograničenje donje i gornje granice broja stanovnika po LAG-u
 • ograničavanje ulaganja/provedbe projekta u naseljima do 25.000 stanovnika
 • ograničenje gornje granice ukupne vrijednosti projekta i maksimalnog iznosa potpore
 • omogućiti ulaganje LAG-a u nepoljoprivredne djelatnosti i za korisnike/lokalne razvojne dionike koji nisu u Upisniku poljoprivrednika/šumarstvo
 • ograničenje prihvatljivosti korisnika na min. EVPG min. 3.000 EUR (prihvatljiv je korisnik i s manje od 3.000 EUR – SOPG uz uvjet dostizanja 3.000 EUR tijekom provedbe projekta).

Mogućnosti ERASMUS+ programa za mlade u ruralnim područjima i poveznica s LEADER načelima

Informacije o ERASMUS+ programu iznio je Milan Medić, predstavnik LEADER mreže Hrvatske i LAG-a "Vallis Colapis". Kroz prezentaciju i primjere dobre prakse ukratko je predstavio Erasmus+ program i mogućnosti koje se kroz Erasmus pružaju mladima u ruralnim područjima i sportu.

Erasmus + program:

 • je najveći program EU za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport,
 • usmjeren je na jačanje znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana, kao i unapređenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta,
 • podupire prioritete i aktivnosti strategije Europskog prostora obrazovanja, Akcijskog plana za digitalno obrazovanje i Programa vještina za Europu,
 • pomaže u ostvarivanju europskog stupa socijalnih prava, provodi strategiju EU-a za mlade za razdoblje 2019.-2027. i razvija europsku dimenziju u sportu,
 • u tekućem programskom razdoblju 2021.-2027. predviđeno je 26,2 milijarde EUR za EU,
 • za 2022. predviđeno je 3,9 milijardi EUR, od čega je projektima u RH namijenjeno 36 milijuna EUR, odnosno više od 270 milijuna kuna.

Ciljevi i prioriteti Erasmus+ programa su:

Opći ciljevi:

 1. cjeloživotnim učenjem podupirati obrazovni, profesionalni i osobni razvoj ljudi u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta u Europi,
 2. pridonijeti održivom rastu, kvaliteti radnih mjesta, socijalnoj koheziji, poticanju inovacija te jačanju europskog identiteta i aktivnoga građanstva.

Specifični ciljevi:

 1. promicati mobilnost u svrhu učenja za pojedince i skupine te suradnju, kvalitetu, uključivost i pravednost, izvrsnost, kreativnost i inovativnost na razini organizacija i politika u području obrazovanja i osposobljavanja,
 2. promicati mobilnost u svrhu neformalnog i informalnog učenja, aktivno sudjelovanje mladih te suradnju, kvalitetu, uključivost, kreativnost i inovativnost na razini organizacija i politika u području mladih,
 3. promicati mobilnost u svrhu učenja za sportsko osoblje te suradnju, kvalitetu, uključivost, kreativnost i inovativnost na razini sportskih organizacija i politika u području sporta.

Prioriteti:

 1. uključivost i raznolikost,
 2. digitalna transformacija,
 3. udjelovanje u demokratskom životu, zajedničke vrijednosti i građanski angažman
 4. okoliš i borba protiv klimatskih promjena.

Erasmus+ nudi:

 • stručno usavršavanje i osposobljavanje,
 • volontiranje,
 • razmjenu mladih,
 • rad na međunarodnim projektima usmjerenim na modernizaciju i internacionalizaciju sektora obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta,
 • obavljanje stručne prakse.

U nastavku je spomenuo da su rokovi za financiranje svake godine u veljači i listopadu. Uplaćuje se 80% od traženog iznosa, a 20% nakon prihvaćanja izvještaja. Do sada je mogućnost Erasmus+ programa iskoristilo 12 LAG-ova prijavitelja i partnera u iznosu 18,2 mil. kuna s ukupno 30 projekata i 6 LAG-ova prijavitelja u iznosu 2,8 mil. kuna s 21 projektom te je pozvao i ostale LAG-ove koji do sada nisu da iskoriste mogućnost Erasmus+ programa za poticanje i ostanak mladih u ruralnim područjima.

Izrada LRS 2023.-2027.

Nakon pauze za osvježenje Ivan Ciprijan je pojasnio način popunjavanja Tablica u određenim Poglavljima kod izrade LRS za novo programsko razdoblje 2023.-2027. te što će se još morati doraditi u verziji 3.0 LRS.

Poglavlje 2. "Rezultati provedbe LRS u razdoblju 2014.-2022."

Tablica 19: Rezultati provedbe LRS u razdoblju 2014.-2022. i provedbe drugih projekata

 • u tablici je moguće brisati redove za tipove operacija i PRR koje LAG nije provodio
 • u verziji 3.0 LRS će se doraditi: za stupce Pokazatelji LAG-a (upisati ciljne pokazatelje LAG-a – naziv pokazatelja i iznos) i Pokazatelji LAG-a (upisati pokazatelje LAG-a – naziv pokazatelja i iznos u isplaćenim projektima) potrebno je u pripadajućim redcima ispod odvojiti navedene stupce.

Poglavlje 3. "Opis uključenosti lokalnih dionika u izradu LRS"

3.1. Opis partnerstva

 • Tablica 20: Članovi LAG-a (Skupština LAG-a)
 • Tablica 21: Tijelo LAG-a nadležno za donošenje odluka koje su vezane za sadržaj i provedbu LRS
 • Tablica 22: Tijelo LAG-a nadležno za odabir projekata na LAG natječaju

3.2. Opis tijeka izrade LRS i sudjelovanja različitih interesnih skupina u Izradi LRS

 • Tablica 23: Događaji i sudionici tijekom izrade LRS
 • u verziji 3.0 LRS će se doraditi u tablicama 20, 21 i 22 podaci u vezi udjela žena i mladih

Poglavlje 4. "Analiza razvojnih potreba i potencijala područja"

4.1. Rezultati analize stanja područja na temelju SWOT analize

 • Tablica 24: SWOT analiza LAG-a
 • u tablici se pokazuje sažetak SWOT-a. Cjelokupnu/detaljniju verziju SWOT-a je moguće navesti kao dodatak
 • iz analize SWOT-a proizlaze daljnji koraci: definiranje potreba, ciljeva i prioriteta te intervencija.

Kuća baranjskog kulenaKuća baranjskog kulenaObilazak područja LAG-a Baranja

Kao zaključak radnog dana, za sudionike radionice organiziran je terenski obilazak područja LAG-a Baranja s primjerima dobre prakse.

Vinotočje Gerštmajer

OPG Ivan Gerštmajer Zelember realizirao je projekt iz TO 6.1.1. "Potpora mladim poljoprivrednicima" iz Programa ruralnog razvoja u iznosu 50.000,00 EUR, najvećim dijelom za nabavku nove opreme. OPG Mihalj Gerštmajer koristi projekt odobren iz sredstava LRS LAG-a Baranja iz Mjere 2.1.1. "Potpora razvoju ruralnog turizma i nepoljoprivrednih usluga", TO 6.4.1 iz PRR u iznosu od 50.000,00 EUR za proširenje djelatnosti na izgradnju smještajnih kapaciteta.

Kuća baranjskog kulena

Projekt je iznosio 12,9 mil kuna, a realiziran je iz Intervencijskog plana Grada Belog Manastira. Sredstva su uložena u rekonstrukciju postojeće zgrade u prezentacijski centar, kao i podizanje suvremenog pogona za proizvodnju baranjskog kulena potpuno opremljenog suvremenom tehnološkom opremom.

PEER centar

Projekt je iznosio 32 mil kuna, a realiziran je iz Intervencijskog plana Grada Belog Manastira. U sklopu PEER centra smješteni su Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira i LAG Baranja kao potporne institucije poduzetnicima na području Grada Belog Manastira te prostor za poduzetnike početnike i dječji vrtić. U nadležnosti Udruge P.G.D.I. su hostel i stambena zajednica za mlade koji izlaze iz programa udomiteljstva, praonica rublja i dvorana za bowling. P.G.D.I. je pokrenula društveno poduzetništvo za funkcioniranje hostela, stambene zajednice, praonice rublja i bowling dvorane te je izvrstan primjer dobre prakse za buduće projekte u novoj LRS.

8. srpnja 2022. – petak

Izrada LRS 2023.-2027.

Drugi dan radionice Ivan Ciprijan, predstavnik Ministarstva poljoprivrede započeo je pojašnjenjem Poglavlja 5. i popunjavanja pripadajućih Tablica kod Izrade LRS 2023.-2027.

Poglavlje 5. "Opći ciljevi, specifični ciljevi i intervencije LRS"

5.1. Prikaz potreba LAG područja

 • Tablica 25: Potrebe LAG područja

5.2. Opis općih i specifičnih ciljeva LRS

Tablica 26: Opći i specifični ciljevi LRS

5.3. Opis intervencija LRS uključujući projekte suradnje

 • Tablica 27: Intervencija u LRS
 • Tablica 28: Opis intervencija

5.4. Opis procesa odabira projekata na LAG natječajima

5.5. Usklađenost LRS sa ZPP

 • Tablica 29: Usklađenost LRS sa SP ZPP

Intervencije u LRS 2023.-2027.

Ivan Ciprijan iz Ministarstva poljoprivrede i Ivo Dolić iz Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iznijeli su informacije vezano uz uputu za izradu LAG intervencija u novom programskom razdoblju. Naveli su kako se Uputom utvrđuju smjernice za izradu intervencija koje će u novom programskom razdoblju biti navedene u LRS, a koje su obvezujuće za LAG-ove prilikom izrade LAG intervencija. Smjernicama se niti na koji način ne ograničava sloboda LAG-ova u smislu odabira i kreiranja LAG intervencija te dinamika provedbe istih.

Prilikom svake LAG intervencija u sklopu Lokalne razvojne strategije za razdoblje 2023.-2027. mora se obratiti pažnja na sljedeće:

 • posebnu pozornost obratiti opisu dodatne vrijednosti intervencije u provedbi LEADER pristupa,
 • ovisno o konačnom stavu Europske komisije, moguće da će se propisati koje intervencije se ne mogu provoditi putem LRS LAG-ova,
 • izbjegavati kopiranje "nacionalnih" intervencija,
 • ovisno o konačnom stavu Europske komisije, vjerojatno neće biti moguće provoditi lump-sum intervencije (mladi poljoprivrednici),
 • iščekuje se odgovor Europske komisije na dodatne upite u vezi LAG intervencija koji su poslani u EK u siječnju/veljači 2022.

Rad u grupama – Izrada LRS za novo programsko razdoblje

Pred kraj drugog dana radionice je održan rad u grupama vezan uz izradu intervencija LRS LAG-ova za programsko razdoblje 2023. – 2027. Sudionici radionici su podijeljeni u grupe. Svaka od grupa je imala zadatak na zadanom obrascu izraditi LAG intervenciju sa svim traženim dijelovima.

Grupa 1:

 • Intervencije potpori poljoprivrednoj proizvodnji
 • Intervencije potpori preradi poljoprivrednih proizvoda

Grupa 2:

 • Intervencije potpore diverzifikacije u poljoprivredi
 • Intervencije potpori u šumarstvu i
 • Intervencije potpori neproizvodnim aktivnostima u poljoprivredi

Grupa 3:

 • Intervencije potpori ruralnoj infrastrukturi

Grupa 4:

 • Ostale intervencije

Svaka grupa je izradila i iznijela LAG intervencije na zadanu temu, te razmijenila iskustva sa ostalim grupama, nakon čega je uslijedila rasprava i zaključci sa radionice.

U dva dana organizirani su i obilasci BaranjeU dva dana organizirani su i obilasci BaranjeNakon donesenih zaključaka sa održane dvodnevne radionice u Baranji organiziran je Terenski obilazak područja LAG-a Baranja koji je uključivao posjet Prezentacijsko-edukacijskom centru Tikveš uz stručno vodstvo, te obilazak Kopačkog rita uz stručno vodstvo. U novoobnovljenom Dvorcu Tikveš u dijelu Novi dvorac s Aneksom smješten je dio prezentacijsko-edukacijskog centra koji se odnosi na Kopački rit, dok je u Starom dvorcu smješten povijesni dio vezan uz vlasnike dvorca i povijest Belja od 19. stoljeća pa do danas.

Projekt je financiran iz sredstava EU, Operativnog programa konkurentnost i kohezija, a za njegovu provedbu utrošeno je 62 mil kuna.

Na navedenoj radionici od zaposlenika ispred LAG-a Baranja sudjelovali su Lidija Dabić, voditeljica ureda LAG-a, Manuel Mucak, viši stručni suradnik u LAG-u Baranja, Mirela Brkanić, stručna suradnica u LAG-u Baranja i Jelena Perišin, projekt asistentica u LAG-u Baranja.

Pročitano 345 puta

Golden Panonian QualityGolden Panonian Quality

Utjecaj europskog zelenog plana na ruralni prostor HrvatskeUtjecaj europskog zelenog plana na ruralni prostor Hrvatske

Osječka TV o LAG-natječaju

Dnevnik Osječke televizije 10.04.2018.Dnevnik Osječke televizije 10.04.2018.

Europski zeleni plan i ruralna HrvatskaEuropski zeleni plan i ruralna Hrvatska

LAG Baranja brosuraLAG Baranja brosura

Europski zeleni plan-vidljivostEuropski zeleni plan-vidljivost

Leader pristup logo

Image4

Image4

LAG Baranja - StrategijaLAG Baranja - Strategija

hrp banner


www.mps.hr

www.apprrr.hr

www.zef.hr

mvep banner

www.hmrr.hr

duplo

Dragi posjetitelji naše web stranice,

Želimo vas informirati da na internet portalu www.dravaportal.eu, možete besplatno promovirati svoje proizvode, usluge, gospodarstva i poduzeća, uz punu podršku članova tima našeg LAG-a te tako unaprijediti svoje poslovanje, povećati vidljivost i poslovne performance.

Za sve informacije vezane za objavu i unos podataka na portal, tim našeg LAG-a stoji vam na raspolaganju.

Tel: 031 333-813

email: lag.baranja@gmail.com

eu

Leadar-SlovackiLeadar-Slovacki

SEDAM DANA U BARANJI Kako biti uspješan u ruralnom turizmuSEDAM DANA U BARANJI Kako biti uspješan u ruralnom turizmu

Arhiva članaka

« Veljača 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

Tagovi

** Baranja ** Baranjska periodika ** Baranjski leksikon ** Dokazana kvaliteta ** Eko eduko park ** Europska Amazona ** Europski zeleni plan ** Golden Panonian Quality ** Intervencijski plan ** LAG vašar ** Naše domaće ** Noć muzeja ** Sajam udruga Baranje ** Turizmom razvijamo područje ** Vinatlon ** Zaželi * Antunovac * Baranja * Baranjska planina * Batina * Baška Voda * Beli Manastir * Belišće * Bilje * Bjelovar * Bolman * BPSelo * Branjina * Branjin Vrh * Dalmacija * Darda * Drava * Draž * Duboševica * Duga Resa * Dunav * Erdut * Ernestinovo *EU Baranja * Europa * Gajić * Gorski kotar * Grabovac * Hrvatska * Ilok * Istra * Jagodnjak * Kamenac * Karanac * Karašica * Kneževi Vinogradi * Kneževo * Konavle * Kopačevo * Kopački rit * Kozarac * Kozjak * Krapina * Kutina * Lovas * Lug * Mađarska * Međimurje * Mohač * Moslavina * Našice * Njemačka * Nova Gradiška * Novi Čeminac * OBŽ * Opatija * Orahovica * Osijek * Otok * Petlovac *Plakati * Podravlje * Popovac * Rumunjska * Sajam udruga Baranje * Slavonija * Slavonski Brod * Slovačka * Slovenija * Sombor * Srbija * Srijem * Sudaraž * Suza * Tikveš * Topolje * Trakošćan * Tuhelj * Tvrđavica * Valpovo * Vardarac * Virovitica * Vukovar * Zagreb * Zemlja * Zlatna Greda * Zmajevac * Zmjevac * Čeminac * Čepin * Đakovo * Šećerana * Šibenik * Šumarina * Županja Advent Agroklub Akcije BaranjaMedija Baranja u medijima Baranjci Baranjska poduzeća Baranjska povijest Baranjska čistoća Baranjske ceste Baranjske znamenitosti Belje Biciklijade Blagdani Civilno društvo Crveni križ Dani Djeca Dokumenti DUPLO Edukacije Ekologija Enigmatika Etnološki centar Euro Europska Unija Festivali Filatelija Fišijade Forumi Fotoalbumi Fotografije Fotovijest Gastronomija GatorFest Glas Slavonije Godišnjak OMH Godišnjice Gospodarstvo Grad Beli Manastir Građanska akcija HMRR Hrana Hrvatski ruralni parlament In memoriam Internet Izložbe Javne tribine Jesen u Baranji Kalendar Knjige Komarci Koncerti Konferencije Koronavirus Kulen Kultura LAG Baranja LAG kod drugih LAG natječaji LAGova izdanja LAGova webstranica LAGovi LAGovi dokumenti LAG područje LAG članovi LEADER Ljudska prava Logo Lokalna razvojna strategija Lokalna samouprava Lovstvo Manifesta Manifestacije Manjine Međunarodna suradnja Mirovna grupa Oaza Mladi Nacionalna zaklada Nacionalne manjine Nagrade Natječaji Nova godina Obavijesti Obrazovanje Okrugli stolovi OPGovi Osijek Osječkobaranjska županija Osobe Otpad Pdf Peticije Pisma preporuke Plakati Poduzetništvo Poljoprivreda Popis stanovništva Potpore Pozivnica Pozivnice Predavanja Prekogranična suradnja Prezentacije Primjeri dobre prakse Priroda Projekti Promocije Pustare Putovanja Pčelarstvo Radio Baranja Radionice Regionalni razvoj Ribarstvo Ribolov Riječi Romi Ruralni razvoj Sajmovi Sastanci Savjet mladih Seminari Socijalno poduzetništvo Sport Statut LAGa Baranja Strategije Stručni skupovi Studijska putovanja Sveti Martin Tečaji Tradicija Treća životna dob Turizam Udruge Udruženje *Baranja Umjetnost Vatrogasci Veći prikaz Video Vinarstvo Vinceška Vinogradarstvo Volontiranje Vrijeme Webstranice Zakoni Zapošljavanje Zaštićeni proizvodi Zdravlje Članci o LAGu Čvarakfest Škole Šumarstvo Žene
Naša web-stranica koristi sljedeći kolačić: cwGeoData. Njega koristimo kako bismo anonimnom analizom vaše aktivnosti dobili informaciju je li vam iskustvo korištenja naše web-stranice pozitivno (ako nije da ga poboljšamo), a sve s ciljem kako biste od nas dobili najbolje moguće informacije.