25. 01. 2019.

Završna konferencija projekta "EU Baranja"

Dr. med. Stipan Kovačić, predsjednik LAG-a BaranjaDr. med. Stipan Kovačić, predsjednik LAG-a Baranja(Fotoalbum se može vidjeti ovdje)

U petak, 25. siječnja 2019. godine u Etnološkom centru baranjske baštine u Belom Manastiru održana je završna konferencija projekta „EU Baranja“ koji je financiran iz sredstava Ministarstva vanjskih i europskih poslova kroz područje informiranja o EU. Završnom konferencijom željelo se na jednom mjestu ponovo okupiti aktivne dionike ruralnog razvoja - male gospodarstvenike, pružatelje turističkih usluga, akademsku zajednicu i javne institucije koji su sudjelovali u provedbi projekta „EU Baranja“ kako bi se upoznali s ostvarenim rezultatima u projektu.

Nakon pozdravnih govora predsjednika LAG-a Baranja, Stipana Kovačića i predstavnice Osječko-baranjske županije, Silve Wendling, kratki uvod u konferenciju dala je Lidija Dabić, voditeljica ureda LAG-a Baranja, a Bogdanka Ćudić Vilić, voditeljica projekta „EU Baranja“ kroz svoju prezentaciju predstavila je definirane ciljeve i ostvarene rezultate projekta.

Glavni cilj projekta EU Baranja je informiranje šire javnosti o Europskoj uniji i prednostima članstva RH u Europskoj uniji, odnosno informiranje o temama koje se komuniciraju i politikama koje se raspravljaju u institucijama EU i koje se provode na razini EU.

Specifični ciljevi u projektu su:

 • Informiranje ciljne skupine s područja Baranje o prednostima članstva u EU       
 • Potaknuti mlade na samozapošljavanje na području Baranje
 • Potaknuti poduzetnike s područja Baranje na unaprjeđenje njihovog poslovanja i poslovnih praksi

Ciljna skupina u projektu su osobe od 18 do 45 godina starosti koje izlaze na tržište rada, zatim osobe koje se planiraju upisati na viši stupanj obrazovanja u Hrvatskoj ili drugim zemljama EU te osobe koje imaju vlastito poslovanje i/ili koje žele unaprijediti/nadograditi ili pak diversificirati svoju djelatnost.

Provedba projekta izvršena je kroz tri edukacijska ciklusa:

Mogućnosti gospodarskog napretka kroz sektor turizma i poljoprivrede korištenjem fondova i programa EU, Sloboda kretanja u obrazovanju i Sloboda kretanja radnika i roba.

Prvi edukacijski ciklus bio je namijenjen poduzetnicima i mladim poljoprivrednicima koji su dobili informacije o mogućnostima korištenja fondova EU kroz cjelodnevnu radionicu pod nazivom „Povezivanje sektora turizma i poljoprivrede - prilika za gospodarski napredak“. Na radionici su  bile zastupljene sljedeće teme i predavači: prof. dr. sc. Vladimir Margeta  sa Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku govorio je o uzgoju  i zaštiti mesa crne slavonske svinje kao prilici za povezivanje poljoprivrednika (proizvođača) i pružatelja usluga u turizmu, Bojana Orsić mag. oec., direktorica Poduzetničkog razvojnog centra Općine Erdut, predstavila je natječaje iz PRR tip operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ i tip operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim sredinama“ i mr. sc. Stanko Dabić  predstavio je natječaje iz PRR tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ i tip operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”.

U sklopu prvog edukacijskog ciklusa održana je i javna tribina „Domaće je na stolu“ na kojoj je naglasak bio na razvoju domaćih proizvoda, a kroz dvije teme „Potpore za razvoj lokalnih proizvoda i plasman kroz sektor turizma“ i „Plasman lokalnih domaćih proizvoda povezivanjem sa pružateljima usluga u turizmu“ htjela se je naglasiti uloga domaćih proizvoda u razvoju ruralnog turizma na lokalnom području.

U sklopu prvog edukacijskog ciklusa kontinuirano je vršeno mentoriranje i pomoć u pripremi i prijavi projekata na natječaje. Tako je mentorirano ukupno 9 malih poljoprivrednika i poduzetnika za koje se podnesene prijave na aktualne natječaje raspisane od strane Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja i Ministarstva gospodarstva poduzetništva i obrta, od kojih je do sada pozitivno riješeno 8 projekta, bilo da su već dobili ugovore ili odluke o odobravanju sredstava, ili su objavljeni na listama kao pozitivno ocijenjeni ali su još u proceduri odobravanja.

Drugi edukacijski ciklus bio je namijenjen  učenicima završnog razreda srednje škole i studentima koji su kroz održani  okrugli stol, cjelodnevnu radionicu i provedenu edukaciju „Moj prijatelj Erasmus+“ dobili  uvid o mogućnostima  koje EU pruža vezano za obrazovanje i mobilnost mladih.

Na održanom okruglom stolu i radionici na temu „Sloboda kretanja u obrazovanju“  sudjelovalo  je xx mladih osoba, a tema je bila mobilnost mladih kroz program Erasmus+. Kroz provedbu drugog edukacijskog ciklusa ostvarena je suradnja s Ekonomskim fakultetom u Osijeku, Javnom ustanovom Županijskom regionalnom agencijom OBŽ – EDIC Osijek, Osnovnom školom Darda, Gimnazijom Beli Manastir, Udrugom za rad s mladima Breza te Agencijom lokalne demokracije iz Tenja.

U sklopu drugog edukacijskog ciklusa održana je i edukacija na temu „Moj prijatelj Erasmus“ u suradnji sa Udrugom za ruralni turizam Đola iz Darde. Održano je šest edukacijskih radionica u svrhu  pripreme projektne ideje za natječaje iz Programa Erasmus , a sa 10 mladih osoba iz četiri udruge mladih iz Darde pripremljen je koncept za prijavu na K1 Mobilnost pojedinaca „Mobilnosti za mlade i osobe koje rade s mladima.

Treći edukacijski ciklus bio je namijenjen mladim poduzetnicima s područja Baranje  kao i studentima Ekonomskog fakulteta u Osijeku, smjer poduzetništvo koji su kroz održanu javnu tribinu i terensku radionicu dobili informacije o prednostima koje pruža EU vezano za slobodu kretanja usluga, radnika i roba. Održana je javna tribina „Sloboda kretanja usluga, radnika i roba“ na kojoj je ostvarena suradnja s Hrvatskom gospodarskom komorom. Ciljna skupina tribine su prvenstveno mladi poduzetnici koji su imali prilike dobiti sljedeće informacije:

 • Koja su temeljna prava EU
 • Kako je RH uskladila zakonodavstvo s Jedinstvenim europskim tržištem
 • Što su EU kontaktne točke i Centar unutarnjeg tržišta
 • Koje su prednosti jedinstvenog europskog tržišta
 • Koji su alati jedinstvenog europskog tržišta
 • Što znači slobodno tržište usluga i roba
 • Što znači slobodno kretanje kapitala
 • Što znači slobodno kretanje radnika

U sklopu trećeg edukacijskog ciklusa održana je i terenska radionica „primjeri dobre prakse“ u  sklopu koje je za grupu studenata s Ekonomskog fakulteta u Osijeku organiziran posjet uspješnim poduzetnicima s područja Baranje. U sklopu terenske radionice posjećeni su  Bor-plastika d.o.o. iz Kneževih Vinograda gdje je održana i radionica, OPG Hrvoje Matijević iz Suze, Podrumi Kolar iz Suze i Baranjske slastice Horvat j.d.o.o. iz Suze.

Kroz projekt su u svrhu daljnjeg informiranja izrađene 3 brošure na temu provedena tri edukacijska ciklusa:

 • Mogućnosti gospodarskog napretka kroz sektor turizma i poljoprivrede,
 • Sloboda kretanja radnika i roba,
 • Sloboda kretanja u obrazovanju – Erasmus

Također su izrađeni Letak – Sloboda kretanja u obrazovanju – Erasmus+ kao i  Newsletter u kojem su dane najinteresantnije  informacije vezano uz provedbu projekta.

Do kraja projekta u planu je još studijsko putovanje na područje Lokalne akcijske grupe Međimurski doli i bregi sa svrhom upoznavanja sa primjerima dobre prakse na području povezivanja poljoprivrede i turizma.

Nakon predstavljanja rezultata projekta “EU Baranja“ predsjednik LAG-a Baranja Stipan Kovačić predstavio je javnosti rezultate prvog LAG natječaja za Mjeru 1.1.4. „Potpora osnaživanju postojećih mikro i malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Baranja (sukladno tipu operacije 6.3.1) i svečano je uručio odluke o odabiru nositeljima 14 odabranih projekata.

Nakon uručivanja odluka o odabiru uslijedilo je kratko predstavljanje projekata mikro i malih poduzetnika na temu „Kako smo ostvarili potporu za svoj projekt“? Svoje projekte su predstavili Ilonka Horvat, vlasnica Baranjskih slastice Horvat j.d.o.o. iz Suze, Aleksandar Radmanić Tišma, vlasnik OPG-a Radmanić Tišma Aleksandar iz Jagodnjaka, Josip Grabar, vlasnik OPG-a Grabar Josip iz Darde i Matej Srimac, vlasnik OPG-a Srimac Matej iz Čeminca.

U drugom panelu uslijedilo je predstavljanje novih natječaja na LAG razini za provedbu Lokalne razvojne strategije i natječaja na razini Osječko-baranjske županije. Lidija Dabić, voditeljica ureda LAG-a Baranja predstavila je mjere / tipove operacija  za koje LAG Baranja planira raspisati natječaje tijekom 2019. godine:

 • tip operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“. Iznos alokacije sredstava je 120.000,00 eura što je dostatno za 8 projekata u iznosu od 15.000,00 eura po projektu
 • tip operacije 4.2.1. " Potpora poljoprivrednicima za ulaganje u proizvodnju proizvoda s dodanom vrijednosti“. Iznos alokacije sredstava je 105.350,00 eura što je dostatno za 5 projekata u rasponu od 15.000,00 do 25.000,00 eura po projektu.
 • tip operacije 4.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“. Iznos alokacije sredstava je 100.000,00 eura što je dostatno za 5 projekata u rasponu potpore od 5.000,00 do 20.000,00 eura po projektu.
 • tip operacije 6.4.1. "Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“. Iznos alokacije sredstava je 120.000,00 eura što je dostatno za 5 projekata u rasponu potpore od 3.500,00 do 25.000,00 eura.

Tijekom 2019. godine LAG Baranja planira započeti s provedbom projekata suradnje sa domaćim LAG-ovima. Teme za projekte suradnje u LRS su „Međusobno povezivanje regija  i razvoj proizvoda sa dodanom vrijednosti“ i „Razvoj ruralnog turizma  i jačanje svijesti  o prepoznatljivosti područja“.

Bojana Orsić, direktorica poduzetničkog centra Erdut predstavila je aktualni natječaj na LAG razini za Mjeru 3.1.1. „Potpora za ulaganja u društvenu infrastrukturu i proširenje lokalnih temeljnih usluga“ iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Baranja (sukladna tipu operacije 7.4.1.).Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom natječaju je 255.000,00 eura (1.908.624,00 HRK) što je dostatno za 17 projekata, a  vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Ovaj Natječaj namijenjen je:

 • jedinicama lokalne samouprave,
 • javnim ustanovama neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave ( osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola),
 • udrugama koja se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade - fundacije),
 • vjerskim zajednicama koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i
 • lokalnim akcijskim grupama koje su odabrane unutar Programa.

Silva Wendling, pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu Osječko-baranjske županije predstavila je aktualne  natječaje na razini županije za 2019. godinu. Navela je kako OBŽ planira tijekom 2019. godine raspisati natječaje kroz 14 mjera od kojih se 4 odnose na stočarstvo, a preostale se odnose na potpore za mlade poljoprivrednike, potpore za preradu, potpore za ulazak u sustave kvalitete proizvoda, potpore za marketing i promociju te potpore namijenjene jedinicama lokalne samouprave. Intenzitet potpore ovisno o raspisanoj mjeri se kreću od 50 do 100 posto s time da svaki korisnik mora izvršiti kompletna planirana ulaganja po projektu da bi ostvario pravo na isplatu potpore.

U 2019. godini se planira i nova mjera pod nazivom „Školski obrok za sve“ gdje je cilj osigurati školske obroke za svu djecu u osnovnim školama. Hrana za školske obroke bi se nabavljala od lokalnih OPG-ova s područja Osječko-baranjske županije te bi se tako osigurao siguran plasman malim lokalnim proizvođačima voća, povrća, mesa i mlijeka. LAG Baranja se također aktivno uključio u navedene aktivnosti s ciljem prepoznavanja i pronalaženja potencijalnih partnera – lokalnih proizvođača sa svog LAG područja koji su voljni uključiti se u navedeni projekt.

Pročitano 1985 puta

Utjecaj europskog zelenog plana na ruralni prostor HrvatskeUtjecaj europskog zelenog plana na ruralni prostor Hrvatske

Europski zeleni plan-vidljivostEuropski zeleni plan-vidljivost

Europski zeleni plan i ruralna HrvatskaEuropski zeleni plan i ruralna Hrvatska

Dnevnik Osječka televizija 10.04.2018

Dnevnik 20180410Dnevnik 20180410

LAG Baranja brosuraLAG Baranja brosura

Leader pristup logo

Image4

Image4

LAG Baranja - StrategijaLAG Baranja - Strategija

hrp banner


www.mps.hr

www.apprrr.hr

www.zef.hr

mvep banner

www.hmrr.hr

duplo

Dragi posjetitelji naše web stranice,

Želimo vas informirati da na internet portalu www.dravaportal.eu, možete besplatno promovirati svoje proizvode, usluge, gospodarstva i poduzeća, uz punu podršku članova tima našeg LAG-a te tako unaprijediti svoje poslovanje, povećati vidljivost i poslovne performance.

Za sve informacije vezane za objavu i unos podataka na portal, tim našeg LAG-a stoji vam na raspolaganju.

Tel: 031 333-813

email: lag.baranja@gmail.com

eu

Leadar-SlovackiLeadar-Slovacki

SEDAM DANA U BARANJI Kako biti uspješan u ruralnom turizmuSEDAM DANA U BARANJI Kako biti uspješan u ruralnom turizmu

Arhiva članaka

« Lipanj 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Tagovi

** Baranja ** Europski zeleni plan ** Intervencijski plan ** Turizmom razvijamo područje ** Zaželi * Antunovac * Baranja * Baranjska planina * Batina * Baška Voda * Beli Manastir * Belišće * Bilje * Bolman * BPSelo * Branjina * Branjin Vrh * Dalmacija * Darda * Draž * Duboševica *EU Baranja * Europa * Gajić * Grabovac * Hrvatska * Ilok * Istra * Jagodnjak * Kamenac * Karanac * Kneževi Vinogradi * Konavle * Kopačevo * Kopački rit * Kozarac * Kozjak * Kutina * Lovas * Lug * Mađarska * Međimurje * Mohač * Našice * Njemačka * Nova Gradiška * Novi Čeminac * OBŽ * Opatija * Osijek * Otok * Petlovac * Popovac * Rumunjska * Slavonija * Slavonski Brod * Slovačka * Slovenija * Sombor * Srbija * Sudaraž * Suza * Topolje * Valpovo * Vardarac * Vukovar * Zagreb * Zemlja * Zlatna Greda * Zmajevac * Čeminac * Đakovo * Šećerana * Šumarina Advent Agroklub Akcije BaranjaMedija Baranja u medijima Baranjci Baranjska poduzeća Baranjska povijest Baranjska čistoća Belje Biciklijade Blagdani Civilno društvo Dani Djeca Dokumenti DUPLO Edukacije Ekologija Enigmatika Etnološki centar Europska Unija Festivali Forumi Fotoalbumi Fotografije Fotovijest Gastronomija GatorFest Glas Slavonije Grad Beli Manastir Građanska akcija HMRR Hrvatski ruralni parlament Internet Izložbe Javne tribine Jesen u Baranji Kalendar Knjige Komarci Koncerti Konferencije Koronavirus Kulen Kultura LAG Baranja LAG kod drugih LAG natječaji LAGova izdanja LAGova webstranica LAGovi LAGovi dokumenti LEADER Ljudska prava Logo Lokalna razvojna strategija Lokalna samouprava Manifestacije Manjine Međunarodna suradnja Mirovna grupa Oaza Mladi Nacionalna zaklada Nacionalne manjine Nagrade Natječaji Nova godina Obavijesti Obrazovanje Okrugli stolovi OPGovi Osijek Osječkobaranjska županija Osobe Pdf Peticije Pisma preporuke Plakati Poduzetništvo Poljoprivreda Pozivnice Pošta Predavanja Prekogranična suradnja Prezentacije Primjeri dobre prakse Projekti Promocije Pustare Pčelarstvo Radio Baranja Radionice Regionalni razvoj Ribarstvo Romi Ruralni razvoj Sajmovi Sastanci Savjet mladih Seminari Socijalno poduzetništvo Sport Strategije Stručni skupovi Studijska putovanja Sveti Martin Tečaji Tradicija Treća životna dob Turizam Udruge Udruženje *Baranja Umjetnost Vatrogasci Veći prikaz Video Vinarstvo Vinceška Vinogradarstvo Volontiranje Webstranice Zakoni Zapošljavanje Zaštićeni proizvodi Zdravlje Članci o LAGu Čvarakfest Škole Žene
Naša web-stranica koristi sljedeći kolačić: cwGeoData. Njega koristimo kako bismo anonimnom analizom vaše aktivnosti dobili informaciju je li vam iskustvo korištenja naše web-stranice pozitivno (ako nije da ga poboljšamo), a sve s ciljem kako biste od nas dobili najbolje moguće informacije.