21. 02. 2014.

Završna konferencija u Šiklošu - Projekt Ruralnet

AKCIJSKI PLAN - FINAL-HRVATSKAZajednicka strategija HR-FINAL