16. 08. 2018.

Radionica za tipove operacije 4.1.1., 4.1.2. i 4.1.3.

Lana BačuraLana BačuraU četvrtak, 16. VIII. 2018. godine, s početkom u 13 sati, u kinodvorani Ministarstva gospodarstva u Zagrebu održana je radionica namijenjena konzultantima, predstavnicima Savjetodavne službe te predstavnicima LAG-ova i regionalnih koordinatora. Radionicu su zajednički organizirali Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) vezano uz tip operacije 4.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava" te tip operacije 4.1.2. "Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš" i tip operacije 4.1.3. "Korištenje obnovljivih izbora energije" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine. Na radionici je bila i Lidija Dabić, voditeljica Ureda LAG-a Baranja.

Učesnici radioniceUčesnici radioniceSva tri natječaja predstavila je Lana Bačura iz Ministarstva poljoprivrede, zadužena za provedbu Mjere 4. "Ulaganja u fizičku imovinu". Natječaji su objavljeni 20. srpnja 2018. godine, a potencijalni korisnici će svoje prijave moći podnositi u razdoblju od 31. kolovoza od 12:00 sati do 17. listopada 2018. godine do 12:00 sati. Ponovno je naglašeno kako se pod trenutkom podnošenja zahtjeva ne podrazumijeva trenutak unosa u Agronet, nego vrijeme koje je naznačeno kod zaprimanja pošiljke u pošti.

Tip operacije 4.1.1.
Kod natječaja za tip operacije 4.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava" za preraspodjelu je predviđeno 400 milijuna kuna, a sam natječaj je podijeljen u četiri sektora:

 • sektor voća i povrća za mala poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 6.000,00 € do 250.000,00 € – 120 milijuna kuna
 • sektor voća i povrća za mala poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000,00 € – 80 milijuna kuna
 • sektor stočarstva i peradarstva za mala poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000,00 € do 250.000,00 € – 120 milijuna kuna
 • sektor stočarstva i peradarstva za mala poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000,00 € – 80 milijuna kuna

Na natječaj se mogu javiti fizičke (obiteljska poljoprivredna gospodarstva i obrti) i pravne osobe, upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za potporu, te proizvođačke organizacije.

Fizičke osobe (OPG-i i obrti) moraju biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje 12 mjeseci prije datum podnošenja zahtjeva za potporu, osim mladih poljoprivrednika koji mogu biti upisani i kraće, te moraju plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (izuzev umirovljenika, koji ne moraju plaćati doprinose). Pravne osobe u svojim godišnjim financijskim izvještajima moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu na osnovi godišnjeg fonda radnih sati, dok mladi poljoprivrednici i proizvođačke organizacije moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu. Mladi poljoprivrednici moraju ispuniti uvjete mladog poljoprivrednika, što im omogućava povećanje intenziteta potpore za 20 postotnih bodova već u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu. Za mlade poljoprivrednike moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu:

 1. osoba koja je u trenutku podnošenja zahtjeva mlađa od 42 godine života
 2. osoba koja je prvi puta postavljena za nositelja poljoprivrednog gospodarstva unutar pet godina
 3. osoba koja ima potrebna stručna znanja i vještine za bavljenje poljoprivrednom djelatnosti (diploma agronomskog, šumarskog, veterinarskog ili biotehnološkog fakulteta, srednja stručna sprema agronomske, šumarske, veterinarske ili biotehnološke struke, završen tečaj stručnog osposobljavanja (formalni tečajevi koje provode učilišta ili tečajevi financirani iz Mjere 1. Programa ruralnog razvoja)
 4. za suvlasnika trgovačkog društva – najmanje 50 posto suvlasništva (dokazuje se aktom o osnivanju)

Proizvođačke organizacije ne mogu ostvariti prava na povećanje intenziteta potpore po osnovi mladog poljoprivrednika.

Korisnik mora imati podmirene obveze prema državnom proračunu i ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, odnosno duže od 15 dana u kontinuitetu.

Redovni studenti nisu prihvatljivi korisnici u ovom natječaju jer ne ispunjavaju uvjet plaćanja za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po bilo kojoj osnovi.

Gospođa Bačura je posebno naglasila kako je tim natječajem propisano da sve promjene uvjeta prihvatljivosti i promjene koje utječu na kriterij odabira nakon objave ovog natječaja (20. srpnja ove godine) nisu prihvatljive i takve prijave će se odmah odbaciti zbog umjetnog stvaranja uvjeta.

Prihvatljive su sve aktivnosti vezane uz primarnu poljoprivrednu proizvodnju kako je propisano Pravilnikom za podmjeru 4.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava".

Nisu prihvatljive aktivnosti:

 • drenaže tla
 • kupnje novog traktora ukoliko je korisnik već u nekom iz natječaja iz Mjere 4. "Ulaganje u fizičku imovinu" kupio traktor. Korisnik ima pravo iskoristiti unutar podmjere 4.1.1. samo razliku snage za kupnju novog traktora ukoliko je u međuvremenu povećao svoje gospodarstvo tako da se maksimalna snaga traktora umanji za već iskorišteni dio, ali samo unutar Mjere 4. Ukoliko je traktor stečen kroz Mjeru 6. (podmjera 6.1.1.; podmjera 6.2. ili podmjera 6.4.) to ne utječe na kupnju traktora u ovom natječaju.
 • restrukturiranja vinograda jer se to može ostvariti kroz mjere vinske omotnice
 • kupnje mehanizacije isključivo za pružanje uslužnih djelatnosti tom mehanizacijom

Visina potpore iznosi od 5.000,00 € do 1.000.000,00 €, pri čemu je visina potpore ograničena i ne može biti veća od ukupnog prihoda koje je poljoprivredno gospodarstvo ostvarilo u prethodne tri godine. Maksimalni iznos potpore za početnike je 100.000,00 €.

Svi oni korisnici koji žele koristiti veću potporu od trogodišnjeg ukupnog prometa, to će moći ostvariti jedino ukoliko dostave obvezujuće pismo namjere banke na ukupan iznos ulaganja jer se na taj način želi zaštititi korisnika i APPRRR od nerealnih zahtjeva za ulaganjima koja se u konačnici ne mogu provesti u djelo.

Intenzitet potpore iznosi do 50 posto pri čemu mladi poljoprivrednici ostvaruju pravo na dodatnih 20 postotnih bodova uvećanja potpore (ukupna potpora može iznositi najviše do 70 posto prihvatljivih troškova).

Specifičnost ovog natječaja je što se korisnici koji se javljaju za tip operacije 4.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava" istodobno mogu javiti i na natječaj za tip 4.1.2. "Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš" ili za tip operacije 4.1.3. "Korištenje obnovljivih izbora energije" (tzv. vezani projekt). Korisnik koji ostvari pravo na financiranje unutar podmjere 4.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava" u sektoru stočarstva i peradarstva, a prijavio se istodobno na natječaj za podmjeru 4.1.2. ili 4.1.3., ostvaruje prolaz na navedenim natječajima pod uvjetom da zadovolji minimalni prag od 40 bodova u vezanim natječajima.

Tip operacije 4.1.2
Nakon toga je gospođa Bačura predstavila natječaj na podmjeru 4.1.2. "Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš", naglasivši da su zbog vezanosti projekata uvjeti prihvatljivosti isti kao kod podmjere 4.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava". Za podmjeru 4.1.2. "Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš" u ovom natječaju su izdvojena sredstva u iznosu od 100 milijuna kuna, od čega se 75 milijuna kuna odnosi na tzv. vezane projekte, a 25 milijuna kuna je predviđeno kao potpora onim korisnicima koji se javljanju na natječaju neovisno od prijave na natječaj za podmjeru 4.1.1.

Bitno je naglasiti kako se kroz natječaj za podmjeru 4.1.2. ne mogu financirati korisnici i projekti na zaštićenim područjima od utjecaja nitrata jer su oni trebali uskladiti svoje poslovanje s Nitratnom direktivom do 30.06.2017. godine. Pravo na potporu u tim područjima imaju samo korisnici koji ulažu u sektor stočarstva ili peradarstva te zbog povećanog broja uvjetnih grla trebaju povećati svoje kapacitete za zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva sukladno Nitratnoj direktivi, kao i poljoprivrednici koji su djelatnost pokrenuli nakon 01.07.2018. godine i trebaju uskladiti svoje poslovanje s Nitratnom direktivom.

Bitno je naglasiti da u podmjeri 4.1.2 nabavka traktora nije prihvatljiva mjera za tzv. vezane projekte, nego se kod takvih projekata traktor može nabaviti isključivo kroz podmjeru 4.1.1., dok korisnici koji prijavljuju svoj projekt samo za podmjeru 4.1.2. mogu zatražiti i nabavku novog traktora ukoliko ga nisu ranije ostvarili kroz natječaje iz Mjere 4.

Potpora za projekte u podmjeri 4.1.2. iznosi od 5.000,00 € do 1.000.000,00 €, a za početnike potpora iznosi 100.000,00 €. Osnovni intenzitet potpore iznosi 50 posto prihvatljivih troškova i može se uvećati za 20 postotnih bodova za mlade poduzetnike jedino ako se prijavljuje kao nevezani projekt.

Tip operacije 4.1.3
Predstavljajući uvjete natječaja za tip operacije 4.1.3. "Obnovljivi izvori energije" gospođa Bačura je istaknula kako se unutar ovog tipa operacije, kao i kod tipa operacije 4.2.2. "Obnovljivi izvori energije", sredstva jako slabo koriste i potrebno je poticati poljoprivredna gospodarstva da se prijavljuju na natječaj jer će sredstva ostati neiskorištena.

Predmetnim natječajem za raspodjelu je planirano 150 milijuna kuna. Na natječaj za tip operacije 4.1.3. ne mogu se javiti proizvođačke organizacije, a proizvedena električna energija se može koristiti isključivo za vlastite potrebe i ne može se na njoj zarađivati. Viškovi proizvedene električne energije puštaju se u mrežu HEP-a. HEP-će platiti višak električne energije po nižoj cijeni, ali će korištenu električnu energiju iz mreže naplaćivati po redovnoj tarifi jer nema otkupa višaka isporučene energije.

Za određenje kolika je maksimalna proizvodna snaga električne energije na poljoprivrednom gospodarstvu gleda se potrošnja unazad posljednjih 5 godina i uzima najviša potrošnja na godišnjoj razini kao maksimalna snaga. Kod obnovljivih izvora koji koriste biomasu kao osnovu uvjet je da se mora iskoristiti najmanje 50 posto toplinske energije za vlastito gospodarstvo i da silažni kukuruz ne smije biti više od 20 posto ukupnih inputa.

Maksimalni iznos potpore je od 5.000,00 € do 1.000.000,00 €. Osnovni intenzitet potpore iznosi 50 posto prihvatljivih troškova, a može se povećati za dodatnih 20 posto za mlade poljoprivrednike te 20 posto za okolišne mjere i 20 posto za područja s prirodnim ograničenjima, ali intenzitet potpore ne može prijeći 90 posto prihvatljivih troškova.

Aplikacija Agronet
Nakon predstavljanja uvjeta natječaja za tipove operacija 4.1.1., 4.1.2. i 4.1.3., Gordana Malečić predstavila je aplikaciju Agroneta za prijavu projekata i potrebnu dokumentaciju (obveznu i ostalu) za svaki od navedenih tipova operacija.

Upozorila je kako će se kao dokaz o osiguranim vlastitim sredstvima za provedbu projekta prihvatiti potvrda banke o stanju sredstava na određeni dan, koja ne moraju biti oročena, ali dokaz nije BON-2/SOL-2 jer je to dokument kojim se dokazuje da korisnik nije bio u blokadi prethodnih 6 mjeseci i ne može biti istodobno dokaz o stanju sredstava za provedbu projekta.

Kod tipa operacije 4.1.3. obvezno je dostaviti energetsko odobrenje koje izdaje Ministarstvo prometa i energetike te potvrdu HEP ODS-a, tzv. energetsku karticu. Isto tako potrebno je da ovlašteni projektant u svom elaboratu ovjeri planiranu godišnju proizvodnju električne energije i potvrdu da udio silažnog kukuruza neće biti veći od 20 posto inputa.

Kod proizvođačke organizacije kao dokaz da je korisnik član proizvođačke organizacije služi popis članova ovjeren i potpisan od ovlaštene osobe. Kao dokaz novog proizvoda mora se učitati detaljno obrazloženje zašto je neki proizvod novi proizvod na tržištu.

Za ostvarivanju bodova po kriteriju odabira "Sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda" dokazi su potvrda o sukladnosti proizvoda, zapisnik o provedenoj kontroli i rješenje o upisniku subjekata u ekološkoj proizvodnji.

Kad je riječ o podnošenju dokumentacije za drugi dio natječaja, obvezno je dostaviti rješenje / mišljenje o potrebi procjene utjecaja na okoliš, plan troškova s odabranim ponudama, ugovore o najmu na najmanje 10 godina, pravomoćnu građevinsku dozvolu (ako je primjenjivo), mišljenje o usklađenosti dokumentacije s propisima od strane Uprave nadležne za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede vezano uz dobrobit životinja (ako je primjenjivo).

Odluka o dodjeli sredstava korisniku se izdaje tek kada je u drugoj fazi kompletiran zahtjev za potporu.

Pitanja i odgovori
Sudionici radionice pred kraj su postavljali pitanja. Najviše pitanja odnosilo se na nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme. Na upit kako APPRRR gleda i tretira dugogodišnje nasade, odgovoreno je kako se na to gleda kao na izgradnju. Postavilo se pitanje trebaju li se katastarske čestice kod dugogodišnjih nasada naslanjati jedna na drugo, odgovoreno je kako je to bio uvjet samo kod zajedničkih projekata u prethodnom natječaju. Na pitanje što se provjerava kod kupnje zemljišta, rečeno je kako se u ovom natječaju zemljište može kupiti isključivo za gradnju i to može biti do 10 posto prihvatljivih troškova, a korisnik treba dostaviti ugovor o kupnji zemljišta i procjenu ovlaštenog vještaka za navedeno zemljište.

U odgovorima je naglašeno kako obvezujuće pismo namjere banke treba glasiti na ukupni iznos projekta, a ne samo na iznos koji se financira iz kredita. Na upit je li određeno što se smatra inovativnošću, gospođa Bačura je odgovorila da u ovom natječaju to nije propisano, kao što je bilo u prethodnom natječaju za tip operacije 4.1.1. i da se sve ono što se odnosi na preciznu poljoprivredu smatra inovativnošću.

Postavljeno je i ovakvo pitanje: ukoliko je netko do sada proizvodio kravlje mlijeko, a sada želi provesti rekonstrukciju staje i proizvoditi kozje mlijeko, smatra li se to novim proizvodom? Odgovoreno je potvrdno.

Kad se kroz podmjeru 4.1.1. želi provesti navodnjavanje, za svaku promjenu projekta obvezno se treba tražiti nova prethodna suglasnost Hrvatskih voda d.d. Postavljen je i upit moraju li se fotonaponski paneli postaviti isključivo na gospodarske objekte ili se mogu postaviti i na obiteljsku kuću? Odgovoreno je kako se mogu postaviti na obiteljsku kuću, pod uvjetom da se višak električne energije ne prodaje HEP-u po povlaštenoj tarifi. Na upit: ukoliko korisnik želi nabaviti robote za mužnju krava i provest rekonstrukciju staja, smatra li se to rekonstrukcijom i opremanjem objekta – koje donosi najviše bodova – ili samo opremanjem? Odgovoreno je kako je to rekonstrukcija i opremanje objekta. Nabavka mikser-prikolice za ishranu stoke nije opremanje objekta, nego nabavka opreme.

LAG Baranja
Radionica je bila vrlo korisna, budući da su dobivene nove informacije, a LAG Baranja u svojoj Lokalnoj razvojnoj strategiji ima predviđene mjere koje su vezane uz tipove operacija 4.1.1., 4.1.2. i 4.1.3.

Pročitano 1662 puta

Dnevnik Osječka televizija 10.04.2018

Dnevnik 20180410Dnevnik 20180410

LAG Baranja brosuraLAG Baranja brosura

Leader pristup logo

Image4

Image4

LAG Baranja - StrategijaLAG Baranja - Strategija

hrp banner


www.mps.hr

www.apprrr.hr

www.zef.hr

mvep banner

www.hmrr.hr

duplo

Dragi posjetitelji naše web stranice,

Želimo vas informirati da na internet portalu www.dravaportal.eu, možete besplatno promovirati svoje proizvode, usluge, gospodarstva i poduzeća, uz punu podršku članova tima našeg LAG-a te tako unaprijediti svoje poslovanje, povećati vidljivost i poslovne performance.

Za sve informacije vezane za objavu i unos podataka na portal, tim našeg LAG-a stoji vam na raspolaganju.

Tel: 031 333-813

email: lag.baranja@gmail.com

eu

Leadar-SlovackiLeadar-Slovacki

SEDAM DANA U BARANJI Kako biti uspješan u ruralnom turizmuSEDAM DANA U BARANJI Kako biti uspješan u ruralnom turizmu

Arhiva članaka

« Rujan 2020 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Tagovi

** Baranja ** Intervencijski plan ** Zaželi * Antunovac * Baranja * Baranjska planina * Batina * Baška Voda * Beli Manastir * Belišće * Bilje * Bolman * BPSelo * Branjina * Branjin Vrh * Dalmacija * Darda * Draž * Duboševica *EU Baranja * Europa * Gajić * Grabovac * Hrvatska * Ilok * Istra * Jagodnjak * Kamenac * Karanac * Kneževi Vinogradi * Konavle * Kopačevo * Kopački rit * Kozarac * Kozjak * Lovas * Lug * Mađarska * Međimurje * Mohač * Njemačka * Nova Gradiška * OBŽ * Opatija * Osijek * Otok * Petlovac * Popovac * Rumunjska * Slavonija * Slovačka * Slovenija * Sombor * Srbija * Suza * Topolje * Valpovo * Vardarac * Vukovar * Zagreb * Zemlja * Zlatna Greda * Zmajevac * Čeminac * Đakovo * Šećerana * Šumarina Advent Agroklub Akcije BaranjaMedija Baranja u medijima Baranjci Baranjska poduzeća Baranjska povijest Belje Biciklijade Blagdani Civilno društvo Dani Dokumenti DUPLO Edukacije Ekologija Enigmatika Etnološki centar Europska Unija Festivali Forumi Fotoalbumi Fotovijest Gastronomija GatorFest Glas Slavonije Grad Beli Manastir Građanska akcija HMRR Hrvatski ruralni parlament Internet Izložbe Javne tribine Jesen u Baranji Kalendar Knjige Koncerti Konferencije Koronavirus Kulen Kultura LAG Baranja LAG kod drugih LAG natječaji LAGova webstranica LAGovi LAGovi dokumenti LEADER Ljudska prava Logo Lokalna razvojna strategija Lokalna samouprava Manifestacije Međunarodna suradnja Mirovna grupa Oaza Mladi Nacionalna zaklada Nacionalne manjine Nagrade Natječaji Nova godina Obavijesti Obrazovanje Okrugli stolovi OPGovi Osijek Osječkobaranjska županija Pdf Peticije Pisma preporuke Plakati Poduzetništvo Poljoprivreda Pozivnice Pošta Predavanja Prekogranična suradnja Prezentacije Primjeri dobre prakse Projekti Promocije Pustare Pčelarstvo Radio Baranja Radionice Ribarstvo Romi Ruralni razvoj Sajmovi Sastanci Savjet mladih Seminari Socijalno poduzetništvo Sport Strategije Stručni skupovi Studijska putovanja Sveti Martin Tečaji Tradicija Treća životna dob Turizam Udruge Udruženje *Baranja Umjetnost Vatrogasci Veći prikaz Video Vinarstvo Vinceška Vinogradarstvo Volontiranje Webstranice Zakoni Zapošljavanje Zdravlje Članci o LAGu Čvarakfest Škole Žene
Naša web-stranica koristi sljedeći kolačić: cwGeoData. Njega koristimo kako bismo anonimnom analizom vaše aktivnosti dobili informaciju je li vam iskustvo korištenja naše web-stranice pozitivno (ako nije da ga poboljšamo), a sve s ciljem kako biste od nas dobili najbolje moguće informacije.